Mann med blå hjelm ser opp langs stålrør som stiger mange etasjer over ham.
Det nye Europa vil trenge energien fra Norges årlige 100 milliarder standardkubikkmeter med eksportgass, men vil ikke ha CO2-skyen på 240 millioner tonn som følger med på kjøpet når gassen brennes, skriver artikkelforfatteren. Her SINTEFs laboratorium for CO2-fangst i Trondheim. Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Må gjøre gassen klimanøytral

Kronikk publisert 03.02.15

  • Portrett av mann

Regjeringens strategi for CO2-håndtering (CCS) burde ha handlet om å gjøre norsk gasseksport klimanøytral.

Europas energisektor blir stadig grønnere, og verdensdelens største økonomi – Tyskland – er fyrtårnet. Landet produserer nå så mye fornybar energi at hele forretningsmodellen med jevn produksjon fra kullkraft er utdatert.

Nylig vedtok den tyske regjeringen at landets utslipp av klimagasser skal reduseres med 40 prosent innen 2020. Dette for å bøte på de økte utslippene som skyldes utfasingen av kjernekraft. Flere kraftselskap på kontinentet innser nå at verdier i kull og kullkraft står på spill.

For Norge innebærer alt dette både trusler og muligheter.

Kullrensing kommer

Til nå har Norge kjørt på med norsk gass som et tiltak mot klimakrisen – ved å vise til at gasskraft gir omlag halvparten av utslippene fra kullkraft. Men dette er halvparten av noe som ikke vil være der i fremtiden. Europeiske kullkraftverk kommer nemlig før eller seinere til å ta i bruk CO2-fangst og lagring. Det er simpelthen ikke plass innenfor utslippsgrensene til kull uten rensing.

Kullkraftverk med CCS vil slippe ut kun en tredjedel av CO2-mengden som vanlige gasskraftverk avgir Rensing i kullsektoren vil dermed gjøre dagens klimaargument fra gass-selgerne ugyldig. Gasskraft med CCS vil imidlertid ha under halvparten av utslippene fra renset kullkraft.

Europeisk CO2-lager på norsk sokkel

Det nye Europa vil trenge energien fra Norges årlige 100 milliarder standardkubikkmeter med eksportgass, men vil ikke ha CO2-skyen på 240 millioner tonn som følger med på kjøpet når gassen brennes. Norge bør derfor ta initiativ som kan gi Europa et transport- og lagringsnett for CO2 i Norskehavet og Nordsjøen, med en årlig kapasitet på minst 240 millioner tonn. Det vil si; sørge for at norsk naturgass blir klimanøytral.

En slik forvandling ville sikre verdiene i norske gassreservoar, spare klimaet for utslipp og bli en katalysator for industriell vekst og teknologiutvikling. Dette må inn som et element i regjeringens jakt på gode norske CCS-prosjekter. Klimanøytral naturgass vil ha et uslåelig konkurransefortrinn i et Europa som har store ambisjoner om utslippskutt og som vil trenge et fleksibelt og håndterlig supplement til de nye fornybare energikildene.

Behov for balanserende strømkilder

Gasskraftverk er en velegnet strømkilde som kan kobles raskt inn når sola uteblir og vinden ikke blåser over “forny-Europa”. Og jo mer fornybar kraft det er i Europas energisystem, jo større behov blir det for nettopp balanserende strømkilder. Både vannkraftsystemet vårt og gasskraft er egnede kandidater. Men skal gasskraft passe inn her, må CCS være en del av løsningen.

Artikkelen sto første gang i Dagens Næringsliv tirsdag 3. februar 2015