Medisinsk teknologi


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Reservedelsdoktoren

Hvordan trives de nye reservedelene i kroppen din? Sensoren som skal passe på dem, må helst vare lenge.

Med bakegjær som kreftpasienter

Ett av menneskets genetiske søskenbarn er bakegjær. Derfor kan gjæren gjøre tjeneste som forsøkskanin i kreftforskning.

Gemini.no logo

Øyeblikkelig diagnostikk

Om få år slipper fastlegene å sende inn blodtester og celleprøver til laboratoriet. En liten brikke gjør jobben med én gang.

Tema: Hjernekraftverket

En hundreåring feirer seg selv. Hvor stor har jubilantens historiske betydning vært? Svaret er muligens 33 640.

Den drømmeløse søvnen

Under narkose er alle sanseinntrykkene satt ut av funksjon. Pasienten er bevisstløs, uten evne til å huske, ute av stand til å bevege seg og smertefri.

Iskald beregning

Hvor mye kulde kan vi egentlig tåle uten at det går på prestasjonen løs?

Finner kreften tidlig

Ny ultralydteknologi gjør det mulig for legene å oppdage kreftsvulster langt tidligere.

Gemini.no logo

Molekyljakt bergar bryst

Ein einskild vevsprøve viser om du har brystkreft med spreiing. Dermed kan dei mest aggressive kreftvariantane bli oppdaga raskt. Norske forskarar er førande i arbeidet med å utvikle metoden.

Et nikk er nok

En hodebevegelse eller en krøket lillefinger er nok til å styre en industriprosess.

Gemini.no logo

Medisinkvinnen

HUN STARTET EN GANG på medisinstudiene i Oslo for å […]