Chun-Mei Zhao og Gøran T. Andersen er blant NTNU-forskerne som har jobbet med å teste botox-behandling på kreftsyke mus. Foto: Geir Mogen/NTNU

Behandler kreft med botox

Botox kan bli ny kreftmedisin. Antirynkemiddelet har allerede kurert magekreft hos mus og skal nå testes ut på mennesker.

Botox-behandling på kreftsvulster i magen på mus er testet ut av forskere på NTNU, og nervegiftstoffet viste seg å ha enorm effekt. Kreftsvulstene skrumpet nesten helt inn.

Nå skal det forskes på hva botox kan gjøre for kreftpasienter i framtiden.

Tester ut på mennesker

Neste fase for Duan Chens forskningsgruppe er å prøve ut botox på mennesker med magekreft. Foto: Geir Mogen

Neste fase for Duan Chens forskningsgruppe er å prøve ut botox på mennesker med magekreft. Foto: Geir Mogen

De lovende resultatene fra studien med forsøk på mus har ført til oppstart av en klinisk studie for pasienter med magekreft i Norge.

– Vi har fått godkjent et pilotprosjekt hvor botox-behandling skal testes ut på pasienter som har magekreft, men som ikke kan opereres og hvor all annen behandling er utprøvd uten effekt, sier Gøran T. Andersen, lege i gastrokirurgi på St. Olavs Hospital.

I dette prosjektet skal botox injisereres i og rundt svulsten i magesekken ved hjelp av gastroskopi.

Ti pilotpasienter

Det er også en del tilleggskriterier som må være oppfylt for å være med i dette pilotprosjektet. Blant annet må kreftsvulsten være målbar på røntgen slik at effekten av botox-behandlingen kan evalueres med ny røntgenundersøkelse noen uker etter behandlingsforsøket.

– Det er en utfordring å finne pasienter som oppfyller kriteriene i denne studien, sier Gøran T. Andersen.

Pilotstudien er godkjent med tanke på ti pasienter, og vil gjennomføres ved gastrokirurgisk avdeling på St. Olavs Hospital i samarbeid med kreftavdelingen ved samme sykehus.

Hvordan fungerer botox?

Vagus-nerven

  • Hjernenerven nervus vagus kalles også innvollsnerven eller «den vidvankende nerve». Den har mange forgreininger i de indre organer og forsyner de fleste innvollsorganene med nervesignaler. Nervus vagus er en av hovednervene i det autonome nervesystem.
  • Vagusnerven forlater skallehulen sammen med de store blodårene gjennom et stort skallehull. Nerven går deretter ved siden av spiserøret og har forgreninger til lungene og hjertet.
  • En bunt nerver går gjennom mellomgulvet sammen med spiserøret og danner et stort nettverk på for- og baksiden av magesekken.
  • Derfra går det også forgreninger til de andre organene i bukhulen, som leveren, milten, galleblæren, bukspyttkjertelen, tynntarmen og størstedelen av tykktarmen.

v

Nervesystemet spiller en avgjørende rolle i styringen mange organer. Forskere har nå funnet ut at vagus-nerven (se faktaboks) bidrar til utviklingen av magesvulster.

Vagusnerven sender signaler til andre nerver, blant annet til nerver knyttet til kreftstamceller. Nervesignalene fungerer som næring for kreftstamcellene.

Ved å stoppe nerveimpulsene som sendes til svulsten, stoppes også utviklingen av svulsten. Nervegiften botox er en av metodene som forskerne har testet ut for å hemme nervene og stanse nervesignalene. Botox-metoden har vist seg svært effektiv.

Dette kommer fram i en ny studie publisert i Science Translational Medicine den 20. august.

– Denne studien viser at nervene kontrollerer kreftstamceller, sier NTNU-professor Duan Chen og Columbia-professor Timothy Wang. De er medforfattere i studien.

– Vi fant at ved å lamme nervene, blir stamcellene i kreftsvulsten undertrykt. Dette kan brukes både i kreftbehandling og kreftforebygging, sier Chen.

Les også: Botox mot selvmordshodepine

Effektive metoder

Forskerne forsøkte fire ulike metoder for å bryte forbindelsen mellom nerver og kreftsvulst:

• kirurgisk ved å kutte den gastriske vagusnerven (vagotomi)
• ved lokal injeksjon av botox for å blokkere frigjøring av nevrotransmitter fra vagusnerven
• ved å gi et medikament for å blokkere reseptoren av nevrotransmitteren
• ved å slå av reseptor-genet.

– Vi fant ut at effekten var svært god, spesielt med lokal vagotomi og ved å injisere botox. Det overrasket oss, sier Chen.

Nesten ingen bivirkninger

Duan Chen, NTNU (t.h) og Timothy Wang, Colombia University, er to av forfatterne i den nylig publiserte studien. Foto: NTNU

Duan Chen, NTNU (t.h) og Timothy Wang, Colombia University, er to av forfatterne i den nylig publiserte studien. Foto: NTNU

– Vi tror at denne behandlingen er god fordi den kan brukes lokalt, og er rettet mot kreftstamceller. Botox kan injiseres gjennom gastroskopi, og det krever bare noen timers sykehusopphold for pasienten, sier Chen.

Han legger til at prosedyren også er mindre giftig enn de fleste andre kreftbehandlinger, den er rimeligere og har nesten ingen bivirkninger.

Botox-behandling kan være en tilleggsbehandling for pasienter som har uhelbredelig magekreft, eller for pasienter som har fått cellegift, men ikke lenger reagerer på slik behandling. Det kan også vurderes hos pasienter som ikke tåler cellegift, eller hos pasienter som ikke ønsker cellegiftbehandling.

Prøves ut på flere kreftformer

Forskerne ser også muligheter for å prøve denne metoden på andre kreftformer, som kreft i prostata, bukspyttkjertel og endetarm.

Det er forskere fra NTNU, Columbia University og MIT, sammen med forskere fra Japan og Tyskland, som er involvert i forskningen om botox-behandling på kreftsvulster.
Arbeidet er støttet med tilskudd fra Forskningsrådet Norge, Samarbeidsorgan mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU, og det amerikanske National Institutes of Health.

Les mer på bloggen til Det medisinske fakultet.

Mer informasjon om pilotstudien som skal gjennomføres.