NTNU-professor mener at Bioteknologirådet heller burde tillate eggdonasjon fra fruktbare, frivillige donorer slik praksis er i mange andre europeiske land. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

– Barnløse kvinner må slippe eggdonasjon

Han laget et av Norges første prøverørsbarn. Nå mener professor Arne Sunde at Bioteknologirådets forslag om eggdonasjon i Norge er så lite gjennomtenkt at de heller burde sagt nei.

Eggdonasjon:  Bioteknologirådet anbefaler at eggdonasjon skal bli lovlig i Norge. De foreslår at det er kvinnene som selv trenger hjelp til å bli gravide som skal gi bort egg til andre.

– Kvinner som er til behandling for barnløshet har nok med seg selv, og må slippe å donere egg, mener Arne Sunde, sjef ved Fertilitetsklinikken ved St. Olavs Hospital og professor i medisin ved NTNU.

Likestiller sæddonasjon og eggdonasjon

Flertallet i Bioteknologirådet begrunner sitt standpunkt med at det er et sterkt ønske fra mange barnløse om å behandle infertile kvinner og menn likt når det gjelder tilgang til donasjon. Sæddonasjon har lenge vært praktisert, og nå vil Bioteknologirådet også tillate eggdonasjon. Det fremste argumentet er at dette kan hjelpe enkelte kvinner med å få et etterlengtet barn.

– Det er flott. Jeg er for både eggdonasjon og surrogati i Norge, men så kommer spørsmålet om hvor man skal hente eggene fra. Nå går Bioteknologirådet i samme fella som mange land har gjort når de åpner for eggdonasjon, mener Sunde.

Hormonbehandling for kvinnen

Det er en relativt omfattende prosess å donere egg. Kvinnen må gjennom hormonbehandling, og i narkose når eggene skal tas ut.

– Det er lett å tenke at man skal ta egg som er lettest tilgjengelig, nemlig fra kvinner som er til behandling for barnløshet og må gjennom denne prosessen uansett, sier Sunde.

Da Danmark åpnet for eggdonasjon begynte de med modellen som nå foreslås i Norge.

Barnløse kvinner trenger eggene selv

– Danskene forlot dette fort. Bakgrunnen er tosidig.

  • Det ene er at de barnløse er mindre fruktbare. I praksis viser det seg at eggene generelt er dårligere.
  • Det andre er at de trenger eggene sine selv.

– En annen årsak er dilemmaet vi vet oppstår: at donor ikke ble gravid, men at hun som fikk eggene ble gravid. Ettersom eggdonasjon foreslås som åpen betyr det at barnet har rett på å få vite hvem donor er. En kvinne som ikke ble gravid, kan risikere at det 25 år senere står et barn på trappa. Det er for mye å forlange av disse kvinnene, mener Sunde. Han legger til at det er leger ikke kan forutsi hvilke egg som er best.

Kan ta fra donor muligheten til å bli gravid

Professor Arne Sunde. Foto: Fertilitetsklinikken/Det medisinske fakultet

– Barnløse kvinner trenger eggene sine selv, sier Arne Sunde, professor i medisin ved NTNU.
Foto: St. Olavs Hospital

– Når vi tar ut ti egg vet vi ikke hvilke det blir barn av. Man kan komme i situasjonen at en kvinne gir bort fire av ti egg, og nettopp de fire eggene som var best. Da har vi plutselig tatt fra donor muligheten til å bli gravid selv. Det er en situasjon vi ikke skal sette oss i, sier Sunde. Han foreslår en teknisk mulighet hvor donerte egg gis bort midlertidig ved at de fryses ned inntil donoren selv har fått de barna hun ønsker.

– Hvis donor ikke har blitt gravid etter fem år kan hun velge å bruke dem selv eller gi dem bort. Da kan man etablere en slags eggbank. Et minus er at man da har mange egg på vent som ikke kan benyttes i mange, mange år. Eggdonasjon er krever mye arbeid med et omfattende byråkrati. En slik mulighet er teknisk mulig, men vil kreve mye arbeid og være lite praktisk, sier Sunde.

Bør tillate eggdonasjon fra friske kvinner

Han mener at Bioteknologirådet burde tillatt eggdonasjon fra fruktbare, frivillige donerer slik praksisen er i mange andre europeiske land.

– Da får vi gode egg som gir en effektiv behandling. Det blir heller ikke noen krysspress for de barnløse kvinnene. Det er faktisk kvinner som har lyst til å donere egg, sier Sunde som mener at noe av hensikten med å tillate eggdonasjon i Norge bør være at man sikrer at barnet kan vite hvem eggdonor er.

Drar til utlandet for å kjøpe egg

– For at norske par skal velge eggdonasjon fra Norge må vi ta skrittet helt ut og legge til rette for eggdonasjon er like god som i utlandet. Spania står for mer en halvparten av alle eggdonasjoner i Europa. De gjør det profesjonelt og trygt. Mange norske par drar også til Finland, de baltiske landene og  Sverige. Med det som nå foreslås i Norge kommer norske par til å fortsette å reise ut av landet. Da mister ofte barnet muligheten til å vite hvem donor er, sier Sunde.

Han forteller at reaksjonene fra miljøet er at legene er svært lite lystne på å sette opp eggdonasjon under forutsetningene som foreslår.

– Det er lite vits å sette opp et system som ikke fungerer. Vi som jobber med dette vet det. Bioteknologirådet burde sett mer på hvordan dette fungerer i andre land. Forslaget bærer preg av en hestehandel, og det er synd, sier Sunde.

– Bedre enn å forby eggdonasjon

Bjørn Myskja Foto: Nina E. Tveter/NTNU

– Jeg stemte først og fremst for å tillate eggdonasjon med friske, frivillige donerer, men det var ikke flertall for det, sier Bjørn Myskja, professor i filosofi ved NTNU. Han er også nestleder i Bioteknologirådet.
Foto: Nina E. Tveter/NTNU

– Jeg stemte først og fremst for å tillate eggdonasjon med friske, frivillige donerer, sier Bjørn Myskja, nestleder i Bioteknologirådet og professor i filosofi ved NTNU.

– Det var ikke flertall for det, og jeg tenker at forslaget om å tillate eggdonasjon fra kvinner som er til behandling er bedre enn å forby det helt. Da har vi i hvert fall muligheten til å prøve det ut, og bygge kompetanse.

– Hovedinnvendingen mot forslaget vårt er at det ikke kommer til å være i nærheten av å kunne dekke behovet, men det vil i hvert fall være et stykke på den riktige veien. Så får vi heller utvide tilbudet etter hvert.

– Jeg synes heller ikke at vi skal være for overbeskyttende for kvinner som er til behandling for barnløshet. Det er grunn til å tro at mange av dem vil kunne være interessert i å donere egg, og hjelpe andre. Vi forhørte oss med en fagperson som mente at forslaget var mulig å gjennomføre. Det er likevel synd hvis mange fagpersoner mener det samme som Arne Sunde, sier Myskja til Gemini.