Sterke, tydelige kvinner finnes det mange av innen idretten. Her Lise Klaveness. Men kvinner havner ikke ofte i topposisjonene. Foto: AP Photo/Hassan Ammar/NTB

Uformelle nettverk holder kvinner unna toppverv i idretten

Kvinner blir fremdeles sjelden toppledere i internasjonale idrettsorganisasjoner. Nye funn forteller mer om hvorfor, og gir råd for hvordan vi kan gjøre noe med det.

Viktige hindringer må ryddes av veien før flere kvinner blir ledere innenfor internasjonal idrett. Dette kommer frem av en ny forskningsrapport.

– Nettverksbygging er en nøkkelfaktor som leder menn inn i overordnede roller. Disse nettverkene er også viktige for å avgjøre hvem som har påvirkningskraft og en stemme i en seniorposisjon, sier postdoktor Lucy Piggott ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

55 britiske ledere innenfor internasjonal idrett deltok nylig i en spørreundersøkelse. Forskerne dybdeintervjuet 12 av disse lederne. Undersøkelsen følger opp resultater som tidligere er presentert her i Gemini, og som viser at kvinner sjelden får toppstillingene internasjonalt. Nettverk er altså sentralt, både for å få foten innenfor, men også for å ta steget helt til topps.

– Vi finner at uformell nettverksbygging fremdeles er en barriere som hindrer kvinner i å ta steget opp til ledende posisjoner, sier forskerne. Britiske UK Sport gjengir uttalelsen.

Forskerne fikk finansiering fra UK Sport, som noenlunde tilsvarer Olympiatoppen i Norge. Piggott samarbeidet med dr. Jordan Matthews ved University of Chichester og dr. Johanna Adriaanse ved University of Technology Sydney.

Viktig med flere kvinner

Den siste tidens drama i etterkant av fotball-VM, som endte med at den spanske fotballpresidenten måtte gå av, er bare ett tydelig eksempel som viser at det er helt nødvendig å få flere kvinner inn i ledende posisjoner i idretten.

– Dette er et eksempel på at mannlig dominans innenfor de høyeste nivåene av idretten kan skade både idretten selv og utøverne. Å få flere kvinnelige ledere på toppnivå er ett av flere steg for å motvirke en slik giftig kultur, sier Piggott.

Men det er så klart ikke viktig bare for å få klarere motstand mot den slags oppførsel. Hendelsen overskygget delvis at dette VM-et var en kjempesuksess også sportslig og publikumsmessig.

Flere kvinner i ledende stillinger, og større oppmerksomhet omkring kvinner i idretten, er viktig for mer mangfold. Men det er også viktig for å bringe flere store idrettsprestasjoner ut til folk flest. Alle vinner.

Ut av hotellbaren

Selv om forskerne hentet inn informasjonen i Storbritannia, kommer de med råd som nok også kan være noe å lære av for oss i Norge.

– Om internasjonale organisasjoner virkelig mener det de sier om å få mer likestilling innenfor idretten, bør de satse mer på andre typer nettverksbygging enn i dag. Nettverksbyggingen bør i så fall flyttes fra hotellbarer og uformelle sammenkomster og over til mer inkluderende og trygge steder, mener forskerne.

Nettverksbyggingen foregår i dag gjerne på ulike konferanser og arrangementer der du allerede må ha en fot innenfor om du vil bli kjent med enda flere. Da må du alt i utgangspunktet være inkludert.

Ikke inkluderende nok

Selv om de intervjuede allerede er i sentrale posisjoner, betyr ikke det nødvendigvis at de er fornøyde med tingenes tilstand.

– 60 prosent av dem vi snakket med sier at de mener ledelsen av internasjonale idrettsorganisasjoner ikke er inkluderende nok, eller ikke er inkluderende i det hele tatt. Bare 9 prosent mener at den er svært inkluderende, sier forskerne.

Også direkte diskriminering og trakassering er aktuelle problemer. Å skape trygge forhold på de ulike nettverksarenaene er derfor viktig.

Hjulpet frem av annen erfaring

Men godt nettverk er ikke den eneste grunnen til at folk får ledende posisjoner.

– Rundt halvparten av idrettslederne hadde hatt stillinger i organisasjoner utenfor idretten som hadde hjulpet dem på veien til å få jobben, sier Piggott.

Det er færre kvinnelige ledere også på andre områder. Dette kan forsterke problemet med få kandidater innenfor idretten.

Forskerne ber UK Sport om å vurdere muligheten for å gi finansiell støtte til kvinnelige kandidater med små barn. Erfaring viser at dette oftere for kvinner enn for menn er avgjørende om de søker seg til krevende lederposisjoner eller ikke. Dette gjelder ikke bare innenfor idretten.

Mulige tiltak for å hjelpe kvinner

Blant tiltakene forskerne foreslår er ellers ulike ordninger for å informere og legge forholdene til rette for folk som har sagt seg interessert i å bidra i ledende posisjoner internasjonalt.

Dette inkluderer å dele lister over interesserte og aktuelle nasjonale idrettsledere med internasjonale organisasjoner. Samarbeid med tilsvarende organisasjoner i andre europeiske land er en mulighet.

Hjelpen kan for eksempel bestå i å opplyse aktuelle kvinnelige kandidater spesielt om ledige posisjoner etter hvert som de dukker opp. Når de først søker, må UK Sport følge opp og gi dem støtte.

Ulike lederprogram og -kurs for tidligere idrettskvinner kan bidra til å identifisere hvem av dem som er best egnet til å bidra også i lederposisjoner. Disse kan fremmes spesielt internasjonalt.

– Målet med disse tiltakene er å bringe flere kvinner inn i ledende stillinger, der de kan ha en tydelig og viktig stemme som blir hørt, sier Piggott.

Referanse: Piggott, Lucy; Matthews, Jordan; Adriaanse, Johanna. Analysis of career pathways of British postholders in international sport governance: Interim Report. UK Sport. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3050322