Likestilling. Bildet viser en kvinne og en mann i startgropen.
Mange av verdens fremste idrettsfolk er kvinner, men internasjonale idrettsorganisasjoner ledes som regel av menn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Kvinner vinner, men leder sjelden

De er blant de fremste idrettsutøverne i verden. Men få kvinner leder internasjonale idrettsorganisasjoner.

Therese Johaug og Serena Williams, Cecilia Brækhus og Nora Mørk. Kvinner er blant de dyktigste og mest populære idrettsfolkene både i Norge og store deler av verden ellers.

Likevel er det langt mellom kvinnene i internasjonale idrettsorganisasjoner, selv om flere av disse organisasjonene har prøvd å gjøre noe med saken.

– Vi må forplikte oss sterkere om vi skal se virkelig framgang og oppnå likestilling, sier postdoktor Lucy Piggott ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Selv vakkert prat er til sist bare prat om det ikke følges opp med vilje, engasjement og de rette tiltakene.

Likestilling. Foto viser svømmer.

Selv vakkert prat om likestilling er til sist bare prat om det ikke følges opp med vilje, engasjement og de rette tiltakene. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Norges idrettsforbund (NIF) har konkrete likestillingstiltak for å få opp kvinneandelen. NIF har likevel fått kritikk fra sentrale idrettsaktører, blant annet for forskjellsbehandling innenfor barneidretten. Gutter får ofte mye mer støtte enn jenter, også i Norge.

Få kvinner på alle nivåer

Piggott har sett på kjønnsfordelingen i ledelsen i internasjonale idrettsorganisasjoner sammen med universitetslektor Jordan Matthews ved University of Chichester i Storbritannia. Resultatene er klare:

– Tross mange forsøk på å forbedre andelen av kvinner i topplederstillinger de siste 40 åreme, er det klart at det gjenstår mye, sier universitetslektor Matthews.

– Kvinner er fortsatt dårlig representert i internasjonale sportsorganisasjoner, konstaterer dr. Piggott.

Forskerne undersøkte 60 ulike internasjonale føderasjoner og sportsorganisasjoner. Kvinner utgjorde bare en mindre andel på alle ledelsesnivåer:

  • 22 prosent av medlemmene i styrer og utøvende komiteer er kvinner.
  • 21 prosent av generalsekretærene og de daglige lederne.
  • Bare 7 prosent av presidentene eller topplederne er kvinner.
  • Bare 14 av de 60 organisasjonene har mer enn 30 prosent kvinner i ledelsen. 14 andre hadde færre enn 15 prosent kvinner.
  • Store organisasjoner som representerer flere idretter, er de flinkeste i klassen. Her er 32 prosent av lederne kvinner.
Likestilling. Bildet viser et jentelag som jubler.

Noen tiltak for å øke kvinneandelen blant lederne virker rett og slett mot sin hensikt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Hvilke tiltak virker for likestilling?

Flere internasjonale organisasjoner har forsøkt ulike tiltak for å få opp kvinneandelen. Det gjelder kvinnekvoter, mål for kvinnerepresentasjon, regler for valg og rekruttering, egne grupper som ser på kjønn og likestilling, dokumentering og spesielle programmer for å utvikle kvinnelige ledere.

Forskerne har sett på om disse tiltakene virker. De fant at typen tiltak spiller en større rolle enn hvor mange tiltak som settes i verk. Noen av tiltakene virker rett og slett mot sin hensikt.

  • Kvinnekvoter og mål for kvinnerepresentasjon er mest effektive om de også inkluderer regler for hvordan dette skal gjennomføres og hvilke konsekvenser det får om det ikke gjennomføres. Organisasjoner som ikke har slike regler, har faktisk noe færre kvinner enn gjennomsnittet i ledelsen. Organisasjoner med slike regler har 5 prosent flere kvinner.
  • Organisasjoner som har egne utviklingsprogrammer for kvinnelige ledere har sju prosent flere kvinner på de øverste ledelsesnivåene enn gjennomsnittet.
  • Organisasjoner som har svært dårlig kvinnerepresentasjon, det vil si 15 prosent eller mindre, har i gjennomsnitt flere egne komiteer for kvinneidrett. Men disse komiteene har ofte liten makt, og færre menn er med i slike komiteer. Egne komiteer for kvinneidrett ser altså ikke ut til å øke likestillingen, og kan faktisk bidra til at det blir mindre likestilling på de øverste nivåene. Kvinnedelen av idretten blir noe som de driver med for seg selv, og som i realiteten ikke har noen særlig innflytelse i hovedorganisasjonen.

Hele organisasjonen må engasjere seg aktivt for å fremme likestilling og stå på for å innføre det.

Får støtte på toppnivå i UK

Å bare prate mye om likestilling hjelper altså fint lite. Da endrer ikke noe seg.

– Organisasjonene trenger ambisiøse mål som drives av bevisste prosesser og innføres i alle ledd. Hele organisasjonen må engasjere seg aktivt for å fremme likestilling og stå på for å innføre det, sier Piggott.

Forskningen ble bestilt av UK Sport, men både rapporten og funnene er ellers helt uavhengige. Denne organisasjonen støtter olympiske og paralympiske utøvere i Storbritannia, og tilsvarer noenlunde Olympiatoppen i Norge.

Rapporten kan du laste ned her.