Legionella invitro
Legionellabakterien kan feste seg i biofilmen på innsiden av vannrørene, der den formerer seg hvis forholdene ligger til rette. Illustrasjonsfoto: iStock

Dette kan øke risikoen for legionella

Forskere har testet ulike type fordelerskap for vann. Skap som kombinerer tappevann og gulvvarme, kombiskap, viser seg å gi unødvendig risiko for legionella.

Rør-i-rør-systemer på det norske markedet testes og godkjennes gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning. Men rør i såkalte kombiskap godkjennes ikke. Årsaken er risikoen for legionellabakterien. Bakterien forårsaker en alvorlig lungeinfeksjon som tar livet av et uvisst antall personer hvert år.

Legionellabakterien kan feste seg i biofilmen på innsiden av vannrørene, der den formerer seg hvis forholdene ligger til rette. Har bakterien først satt seg i rørene, kan den være vanskelig å bli kvitt.

– Å spyle rørsystemet med varmt vann er et mye brukt tiltak, men ny forskning tyder dessverre på at det har liten effekt, sier rådgiver i SINTEF Community, Dag Fredrik Nedberg.

Testet ulike typer fordelerskap

I et rør-i-rør-system er det som regel i fordelerskapet at varme og kalde installasjoner påvirker hverandre. For å undersøke hvordan ulike skapløsninger påvirker temperaturen i stillestående kaldtvann, har vi gjort feltmålinger i forskjellige typer fordelerskap og sammenlignet resultatene.

Kombiskap kan føre til legionella. Foto: SINTEF

Dårligst ut kom kombiskap, der tappevann og gulvvarme plasseres sammen. Ikke overraskende avgir gulvvarmesystemet veldig mye varme. Det gjør at temperaturen i skapet kan være opp mot 40 °C, altså midt i det best mulige temperaturområdet for legionellabakterien. Tappevannet varmes raskt opp til samme temperatur, og blir vannet stående over noen dager, betyr det gode forhold for bakterievekst. Også andre typer fordelerskap kan gi bakteriene gunstige forhold, som fordelerskap med stigerør, som er vanlig i høye bygg.

Fakta om legionellabakterien:

Legionellabakterien er potensielt dødelig. Fordi bakterien er så vanskelig å bli kvitt, gjør det desto viktigere med løsninger som forebygger vekst. Legionella er avhengig av gunstige temperaturforhold for å formere seg effektivt, og temperaturer mellom ca. 30-45 °C regnes som optimale vekstforhold. Ved disse temperaturene kan bakterien formere seg raskt, særlig om vannet står stille i rørene. Forebygging av legionella handler derfor mye om å opprettholde riktige temperaturforhold i vannrørene. Det er flere forhold enn bare temperatur som påvirker risikoen for legionella, og fortsatt er mye ukjent. Legionella kan også forekomme i kaldt vann.

I stigerørene står vannet sjelden stille, og det tilføres stadig nytt varmtvann som varmer opp skapet. I våre målinger holdt denne skaptypen over 30 °C gjennom hele døgnet, også det en gunstig temperatur for legionellabakterien. ( Se figur.)

legionella_utvikling

Eksempel på temperaturutvikling i fordelerskap med stigerør. Målinger fra SINTEF

Hold vannet så kaldt som mulig

Forebygging av legionella handler derfor mye om å opprettholde riktige temperaturforhold i vannrørene. Kaldtvannet bør holdes kaldt, helst under 20 °C. I praksis blir det fort komplisert, siden vann som står stille i rørene over tid, vil få samme temperatur som omgivelsene.

Ifølge SINTEF bør kaldtvannet bør holdes så kaldt som mulig, og ikke bli varmere enn romtemperatur, selv om det står lenge i rørene. For å klare det, må vi sørge for at kaldtvannet ikke varmes opp av andre installasjoner. Løsninger som holder varme og kalde installasjoner mest mulig adskilt er best.

“Vanlige” fordelerskap, som kun inneholder varmt og kaldt tappevann, kom overaskende godt ut av SINTEFs undersøkelse. Selv om varmtvannssystemet bidrar med noe varme, var temperaturen i skapene bare noen få grader over romtemperatur.

– Skal man fullstendig unngå temperatursmitte i tappevannssystemet, er den beste løsningen å plassere systemene for varmt og kaldt i hvert sitt skap. Men også vanlige fordelerskap for varmt og kaldt tappevann, mener vi er en akseptabel løsning, sier Dag Fredrik Nedberg i SINTEF.