legionella

Legionella invitro

Dette kan øke risikoen for legionella

Forskere har testet ulike type fordelerskap for vann. Skap som kombinerer tappevann og gulvvarme, kombiskap, viser seg å gi unødvendig risiko for legionella.

Legionellakrig til sjøs

Livstruende legionella-bakterier invaderte norsk skip. Lærdom fra dramaet kan skåne skipsfarten for nye angrep.