De ansatte snakket mer med nære kontakter i egen avdeling etter overgangen til hjemmekontor og digitale møter, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Girts Ragelis / Shutterstock.com

Hjemmekontor bremser nyskaping. Slik får du bremsen av

Hjemmefra snakker du mye med faggruppen din – bra for idégjennomføring. Derimot snakker du mindre med andre grupper – dårlig for utklekking av nye ideer. Men dette kan fikses.

Rett etter den første nedstengningen av samfunnet, da millioner av arbeidstakere gikk til hjemmekontoret, uttrykte Microsofts konsernsjef Satya Nadella frykt for at sosiale nettverk og tillit mellom ansatte ville svinne hen.

Forskning publisert i prestisjetunge Nature viser at frykten var velbegrunnet. Grunnet all hjemmejobbingen og overgangen til digitale møter, sank kommunikasjonen på tvers av avdelinger. Til gjengjeld snakket de ansatte mer med nære kontakter i egen avdeling.

Disse endringene viser seg å ha stor betydning for virksomheters evne til innovasjon.

Bekreftes i hjemlige studier

Både SINTEF-studier og forskning internt i Telenor fra hjemmekontor-boomen under pandemien, viser  mønstre som likner dem Nature-artikkelen beskriver. Også vi så at hjemmekontoret ga en økning i kommunikasjon internt i faggrupper. Pluss en reduksjon i kommunikasjon på tvers.

Samtidig så vi at mange ansatte fikk mer tid til uforstyrret konsentrasjon da de jobbet hjemmefra, fordi de slapp unna pendlingen og fikk færre avbrudd. Det er godt nytt med tanke på bedrifters evne til å konkretisere ideer og sette dem ut i livet.

Også det at du samarbeider mer med kolleger i eget team når du jobber hjemmefra, kan akselerere arbeidet med å omsette ideer til praktiske løsninger.

“En prosent inspirasjon, nittini prosent svette”

For å forstå dette, er det nyttig å minnes et av Thomas Alva Edisons kjente sitater: «Genialitet er en prosent inspirasjon og nittini prosent svette.»

Edison mente at arbeidet med å skape nye ideer er svært ulikt arbeidet med å utvikle ideene til noe nyttig.

Vi mennesker kan relativt raskt utvikle en original ide hvis forholdene ligger til rette for det. Å omsette en original ide til et nytt produkt, derimot, krever langsiktig fokusert utviklingsarbeid. Nærmere bestemt en prosess der du konkretiserer ideen, utvikler prototyper, tester ut disse, analyserer data om bruken og skaffer finansiering samt markedsforståelse.

Slikt utviklingsarbeid er ofte enklest om deltakerne snakker samme fagspråk, har høy gjensidig tillit og kan møtes hyppig.

Ideer videreutvikles i nettverk

SINTEFs forskning på produktutvikling viser at nettopp ansattes eksisterende nettverk er sentralt for videreutvikling av ideer. Å kunne jobbe med ideen over tid i et etablert team, med tilgang på de rette menneskene, er avgjørende for å få resultater på sikt.

Men ingenting av dette hjelper hvis vi ikke skaper nye ideer.

Fare for idetørke

Når kommunikasjonen på tvers av faggrupper gradvis synker, svekkes dessverre også mulighetene til å skape helt nye ideer. Forskning viser nemlig at hvis bedriften ønsker flere originale ideer, bør den koble sammen ansatte fra ulike fagdisipliner, kulturer, erfaringsbakgrunner, verdenssyn, kjønn og aldergrupper.

Disse medarbeiderne må ha anledning til å møtes jevnlig og gjerne tilfeldig. En mangfoldig gruppe har bedre forutsetninger for å lage helt nye koblinger og originale ideer, enn en gruppe med like erfaringer og likt verdenssyn.

Men den økende bruken av hjemmekontor har gjort alt dette vanskeligere. Det var enklere å skape nye ideer i fellesskap før, da ansatte var på kontoret samtidig. Da kunne folk med forskjellig bakgrunn møtes tilfeldig i gangene eller til lunsj. Den gangen var det også lettere å lage faste fysiske møteplasser på tvers av faggrupper.

Slik kan problemet løses

Heldigvis kan bedriften din løse disse vanskelighetene. Nærmere bestemt ved å:

  • Gå fra kalenderstyrt til oppgavebasert kontor-tilstedeværelse. I perioder der det jobbes mye med nyskaping, må en større del av selskapet være sammen på kontoret samtidig.

  • Etablere faste arenaer som legger til rette for innovasjon og nettverksbygging “på tvers”. Eksempler fra Telenor og Sintef er hackathons (seanse der utviklere jobber sammen innenfor en fastsatt tidsramme), “pitch night” med mulige investorer, felles demo av nye løsninger, fagdager og interne konferanser.

  • Innføre hospitering. Innovasjon skjer gjennom allerede etablerte nettverk på tvers av organisasjonen. Slike nettverk bygges effektivt når bedrifter lager hospiteringsordninger.

  • Sørge for at de som ikke er på kontoret hver dag, må sette av tid til sosialisering og prat de dagene de er fysisk til stede.

  • Ha sosiale tiltak rett etter jobb.

Det beste fra begge verdener

Ved få følge disse rådene kan bedriften din få det beste fra hjemmekontorets og “kontor-kontorets” verdener. Kunsten er å slutte å telle hvor mange dager den enkelte er hjemme per uke, og i stedet gi dem oppgaver alt etter hvor de befinner seg.

Artikkelen ble første gang publisert i Dagens Næringsliv 11. april 2023 og gjengis her med DNs tillatelse.