Vaner. Bildet viser folk med maske på en buss.
Selv etter pandemien reiser færre av oss kollektivt enn før. Hjemmekontor og digitale møter er blant det som påvirker reisevanene våre. Foto: Shutterstock, NTB

Hjemmekontor påvirker fortsatt reisevanene

Da landet stengte ned under pandemien, erstattet mange gamle vaner med nye. Noen av de nye vanene varer ennå. Reisemønsteret er endret. Vi reiser mindre kollektivt.

Hjemmekontor og digitale møter ble den nye normalen for mange av oss under pandemien. Fra 12. mars 2020 ble vi sittende hjemme mye av tida. Vi fikk nye vaner Måtte vi noe sted, valgte vi gjerne vekk kollektive transportmidler fordi vi ville unngå folkemengder.

For noen av oss er hjemmekontor noe vi vil fortsette med i tida framover også, viser en ny undersøkelse fra NTNU. Det får følger for kollektivtransporten.

– En av fem sier de kommer til å bruke kollektive transportmidler mindre i framtida enn det de gjorde før pandemien, sier Winnie Ma, stipendiat ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Dette stemmer godt med med passasjertallene for kollektivtransporten i 2022. De ligger på 78 til 85 prosent av tallene for 2018.

– Men det er fortsatt ikke lenge siden vi var midt i pandemien, så det blir interessant å se utviklingen i kollektivbruk de neste årene, sier Ma.

Vaner. Bildet viser mann med hullete sokker og laptop i senga.

Ah! Hjemmekontor! Aldri mer stå opp før hanen for å rekke bussen til jobben i snøføyka. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Undersøkte vaner i mellomstor by

Forskerne spurte 360 personer i en mellomstor by i Norge juni 2021. Da hadde mange fått sine første vaksinedoser, og livet begynte så smått å vende tilbake til normalen. Dette var noen måneder før den første gjenåpningen i september 2021.

Deltakerne skulle oppgi hvor enige eller uenige de var i en rekke påstander for aktivitetsnivået deres under pandemien. De ble også spurt om hvilket nivå de ventet å ligge på etter pandemien.

De som har muligheter for det, ser for seg at hjemmekontor og digitale møter blir en del av den nye normalen også i tida etterpå. Derfor kan vi vente færre arbeidsreiser i tida fremover.

Slik ville forskerne finne ut hvordan visse aktiviteter ble erstattet, og om reisevanene vil endre seg i fremtiden når folk har prøvd ut de nye vanene. Noen av endringene kan se ut til å bli varige.

– De som har muligheter for det, ser for seg at hjemmekontor og digitale møter blir en del av den nye normalen også i tida etterpå. Derfor kan vi vente færre arbeidsreiser i tida fremover. Det blir interessant å se om bruken av hjemmekontor gir en betydelig effekt på utflating av trafikktopper i morgen- og ettermiddagsrushet, sier Trude Tørset, professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

For mange er det sosiale aspektet ved arbeidsplassen viktig, og mange savnet dette under pandemien. Undersøkelsen viser at arbeidstakere som deltok i digitale kaffepauser og lignende, ser for seg å bruke hjemmekontor oftere også i fremtiden.

Utendørsaktiviteter endret seg

I både jobbsammenheng og på fritiden ble de noen av de fysiske arenaene byttet ut med digitale alternativ og med mer tid utendørs. Resultatene viser at noen utendørsaktiviteter ble redusert eller avlyst, men andre uorganiserte aktiviteter økte i omfang.

De ulike gruppene opplevde at tiden brukt utendørs endret seg ulikt. De som reduserte tiden mest var pensjonister og de med fysiske funksjonsnedsettelser.

– Det er flere tvetydige resultater slik som i dette tilfellet. Vi kan tolke det som at ulike folk har svært ulike vaner, eller at spørsmålet er tolket ulikt. Med både mer og mindre tid brukt utendørs, kan det tenkes at de som har vært mindre ute har opplevd at organiserte aktiviteter ble utsatt, mens de individuelle utendørsaktivitetene økte, som gåturer, joggeturer og egentrening, sier Ma.

De ulike gruppene opplevde at tiden brukt utendørs endret seg ulikt. De som reduserte tiden mest var pensjonister og de med fysiske funksjonsnedsettelser.

Dette gjør det tydelig at pandemien hadde ulike konsekvenser for ulike grupper i samfunnet.

Hjemlevering og nye butikkvaner

Hvordan vi velger å handle kan også endre på reisemønsteret vårt.

Nærmere fire av fem respondenter dro mindre til shoppingsentre. Dette var i tråd med statens smitteråd. Omtrent 60 prosent svarte at de hadde valgt å dra på butikken på tider da det var mindre trykk, og like mange svarte at de handlet mer på nett under pandemien sammenlignet med før.

– Hjemlevering av matvarer ble ikke så populært som hjemlevering av andre, ikke-spiselige varer, sier professor Tørset.

– Uten at vi har bedt om utdyping fra respondentene, virker det som om ulike nettshoppingvaner for forskjellige typer varer avhenger av hvor travelt det er med å få en vare. Det kan tenkes at vi fint kan vente en uke på at en treningstights kommer i posten, men at vi ikke ønsker å vente to dager på ingrediensene til en middag vi umiddelbart vil lage. Det vil i så fall kreve mer planlegging for folk, vil jeg tro.

Vaner. BIldet viser campingbil foran Låtefossen.

Flere la ferien innenlands under pandemien. Noen vil fortsette med det i større grad enn før. Her fra Låtefossen. Foto: Shutterstock, NTB

Så hva nå?

Men dette gjaldt altså for sommeren 2021. Så hva kan vi vente oss i tida fremover? Vil de nye vanene henge igjen?

Noen aktiviteter er tydelig mer populære enn andre. Ser vi bort fra videre bruk av hjemmekontor og digitale møter, er det størst oppslutning rundt det å være utendørs og dra på ferie innenlands.

Hele 7 av 10 svarte at de kommer til å gjøre mye av det samme som før pandemien.

En større andel vil dra mindre på shoppingsenter enn før, men vi finner også en gruppe som vil dra oftere nå etter pandemien enn de gjorde før.

Men hele 7 av 10 svarte at de kommer til å gjøre mye av det samme som før pandemien. Dette gjelder transportvalg, handlevaner og bruk av digitale plattformer i fritid og trening.

– Vi har noe tidligere erfaring etter store hendelser som endret folks vaner. Den viser at folk går tilbake til normalen etter en stund, selv om de ikke har hatt planer om det, sier Fredrik Solvi Hoen, stipendiat ved Institutt for bygg- og miljøteknikk. – Vi tror det kan ha noe med hvor praktisk det er å gjennomføre den gjeldende aktiviteten.

Hvis det viser seg å være mer praktisk å bruke kollektivt, ønsker folk å gå tilbake til det. Og om det skulle være mer praktisk å ha hjemmekontor noen dager i uka, kan det være en ny vane folk tar opp.

– Resultatene viser at en av fire kan tenke seg å sykle eller gå mer til jobb. Det er det interessant å følge opp videre, sier Hoen.

Referanse: Ma W, Hoen FS, Tørset T. No way back? A survey on changes in travel demand post-pandemic in Norway. Case Stud Transp Policy. 2023 Mar;11:100942. doi: 10.1016/j.cstp.2022.100942. Epub 2022 Dec 26. PMID: 36589337; PMCID: PMC9790845.