Kollektiv-julebord ute på gårdsplassen med bålpanne
Husker du? Slik kunne en bursdag under pandemien se ut med avstand, en begrenset kohort og utendørs. Utadvendte fant kreative måter å være sosiale på, og fortsatte dermed å ha god psykisk helse. Foto: Gudmund Sundlisæter

Utadvendte og strukturerte mennesker taklet pandemien best

Historien om pandemien er også historien om en kjær hviletid for innadvendte. Nå viser en stor studie at det kanskje ikke var helt slik likevel.

Da vi alle var innestengt under pandemien, kunne man lese i media om at det var de innadvendtes tid.  

Ingen fester man følte at man måtte dra på. Konsentrert arbeid på hjemmekontor uten kolleger som forstyrrer. Hjemmeskole. Bursdagene som kunne feires var få, og små.  

Nå viser en stor studie at det ikke var de innadvendte, men derimot utadvendte og strukturerte mennesker som taklet pandemien best.  

Bedre psykisk helse enn andre  

Mennesker som er utadvendte og strukturerte fant trolig kreative måter å takle hverdagen på som gjorde at de fortsatt hadde bedre psykisk helse enn mange andre, sier Stian Solem, professor i psykologi ved NTNU.  

Sammen med psykologistudenten Espen R. Lassen ved NTNU, og forskningsgruppen bak den nasjonale spørreundersøkelsen BRYDEG.2020, undersøkte han hvordan ulike personlighetstrekk enten hjalp folk til å takle pandemien eller gjorde situasjonen verre.  

De undersøkte også hvordan en faktor som heter mental hardførhet slo ut på folks psykiske helse.  

Noen uker etter at Norge ble stengt under pandemien ble over fem tusen nordmenn spurt om hvordan de hadde det. Åtte måneder senere ble de spurt om det samme.  

Mange studier under pandemien har undersøkt mental helse, men forskerne ved NTNU analyserte det ut i fra personlighetstrekk.  

Grunnmuren for personligheten  

Kort sagt er personlighetstrekk grunnmuren for hva personligheten til et menneske består av. Personlighetstrekk er ikke tanker og følelser, men ligger til grunn for hva et menneske tenker og føler.

Forskerne brukte den vanligste måten å sjekke personlighetstrekk på, som er å undersøke hvordan man scorer på ulike grader av fem faktorer:  

  • utadvendthet 
  • omgjengelighet 
  • nevrotisisme 
  • åpenhet  
  • planmessighet.    

Hovedfunnet er at de som hadde mentale vansker i begynnelsen av pandemien også hadde det under ni måneder etter pandemien brøt ut  

– Nevrotiske taklet pandemien dårligst. Basert på andre studier av personlighetstrekk og utfordringer er det som ventet. Et tips er å ikke bruke for mye tid på bekymring og grubling, sier Solem.  

Over tid, taklet strukturerte og utadvendte mennesker pandemien bedre enn mennesker som skårte lavt på disse personlighetstrekkene.   

Det er mange mennesker som er tilpasningsdyktige, sier Espen R. Lassen.

Minimer tid til grubling 

Illustrasjonsbildet viser far som trener med barnet sitt på ryggen.

Mange benyttet muligheten under den første pandemiperioden til å trene mer enn før. Mennesker som er strukturerte fikk ekstra god nytte at dette under pandemien. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

For forskerne er det lite overraskende at utadvendte taklet pandemien best.  

– Det er godt kjent at mennesker som er utadvendte generelt sett har lettere tilgang til positive følelser enn mennesker som er innadvendte. Utadvendte har generelt sett færre psykiske plager enn innadvendte, sier Solem.  

Det å være strukturert viste seg også å være en egenskap som gjorde at pandemien ble mer levelig.  

– Mennesker som scorer høyt på struktur vil generelt sett legge realistiske planer, ha selvdisiplin til å gjennomføre det disse og kunne lage rutiner for en god hverdag. Det fikk de trolig ekstra god nytte av under pandemien, sier Solem.  

Så hva skal man gjøre hvis man er tilbøyelig til å bekymre seg, og verden byr på store utfordringer?   

– En god metode er å minimere tiden man kan bruke på grublerier. Hvis man bruker mye tid på å tenke og reflektere negativt om seg selv og fremtiden, kan det bli tøft i lengden, sier Lassen 

Kilder: 

Personality traits and hardiness as risk- and protective factors for mental distress during the COVID-19 pandemic: a Norwegian two-wave study, BMC Psychiatry, DOI: https://doi.org/10.1186/s12888-022-04237-y

Stressful Life Events, Personality, and Health: An Inquiry Into Hardiness: 

https://psycnet.apa.org/fulltext/1980-21134-001.pdf