Bærekraft/bærekraftig: Mat på bord
FN har som mål å halvere matsvinn, som står for seks prosent av klimagassutslippene. Mer enn en tredjedel av all mat kastes. Foto: NTNU food forum

Yngre mest opptatt av bærekraft og dyrevelferd

Hva er folks holdninger til mat, bærekraft, nye matvarer og tilsetninger i maten? Forskere har fått en del svar.

Mye er bra, men det er også mye som er feil med matsystemet – produksjon, transport, omsetning og forbruk – mener Eva Falch, førsteamanuensis ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU.

NTNU, SINTEF og Høgskolen på Vestlandet har i samarbeid forsøkt å kartlegge folks holdninger til mat, bærekraft, nye matvarer og tilsetninger. 40 personer i aldersgruppen 20-55 år deltok.

Unge opptatt av bærekraft

– Intervjuene fra kartleggingen viser at folk er blitt mer opptatt av bærekraft, sier Eva Falch.

– Fra tidligere vet vi at kvinner er mer bevisst enn menn på at maten skal være sunn. Mest opptatt av bærekraft og dyrevelferd er den yngre generasjon. De unge er også mer åpne for innovasjoner og nye matvarer, og uttrykker at de har større vilje til å endre på kostvaner.

Forskerne nøyer seg ikke med spørreskjemaer.

– Vi prøver å få en dypere innsikt i hvordan forbrukeren tenker og opptrer. For eksempel er det lett å få forbrukeren til å kjøpe en vare én gang. Utfordringen er gjenkjøp og endring av vaner. Da må vi forstå forbrukerne bedre.  

Vond å vende

Intervjuene viser at forbrukerne er opptatt av bærekraft, men at de vet lite om hva som er bærekraftig mat. Folk ønsker mer forskning og pålitelig kunnskap og at det informeres bedre, gjerne på pakningen.

Bærekraft/bærekraftig: Bildet viser Eva Falch

Eva Falch leder NTNU Food Forum som samler NTNUs kompetanse som angår matsystemet. Her på festivalen Hyfer. Foto: BERRE

– Ord og uttrykk er viktige. Når vi snakker med forbrukerne opplever vi ikke negative reaksjoner på råstoffet vi vil lage ingredienser av, når vi bare bruker andre ord. Fiskerester høres bedre ut enn fiskeavfall. Bilder og historiefortellinger er viktige – men et pent navn er ikke nok.

– Fokusgruppene har lært oss at forbrukerne er skeptiske til det som påstås. Skjuler du hvor det kommer fra, er et forsideoppslag i en avis nok til å ta knekken på produktet – hvis forbrukeren ikke aksepterer opprinnelsen, sier Falch.

Hva aksepterer forbrukeren?

Forskerne har blant annet sett på hva forbrukeren aksepterer av tilsetninger i matvarer.

–  Befolkningen spiser for lite fisk og får ikke i seg de anbefalte dosene av omega-3 fettsyrer. Vi registrerte at fokusgruppene blant annet aksepterte at fiskeprodukter med lite fiskeolje, for eksempel fiskekaker, kunne berikes med Omega-3. Det samme gjaldt tørkede produkter og supper.

– Matsvinn bidrar også til dyrere mat, mer forbruk av energi og vann, utarming av jord og tap av naturmangfold.

I et samarbeid mellom SINTEF Ocean og SINTEF Industri utvinnes proteiner fra fiskeskinn og fiskerester som i dag bare blir kastet. Fiskeoljen som inneholder omega-3 fettsyrer kommer også fra fiskerester. Proteinene brukes til å kapsle inn fiskeoljen og beskytte den mot uønsket lukt og smak og harskning. Målet er både å utnytte mer av fisken og bidra til bedre folkehelse.

– Selv om dette fungerer godt, er det viktig at forbrukeren aksepterer hva produktet er laget av. Vi erfarte at vegetarianere, og særlig veganere, kan ha sperrer mot fiskeolje generelt. Tilsettes fiskeolje i plantebaserte produkter betyr det at veganerne ikke lenger kan spise dem. Men hvis omega-3 hentes fra mikroalger kan veganerne akseptere dem, sier Eva Falch.

Hør podkasten: Nordmenn kaster nesten halvparten av maten vi produserer

Kaster en tredjedel

FN har som mål å halvere matsvinn, som står for seks prosent av klimagassutslippene. Mer enn en tredjedel av all mat kastes.

– I virkeligheten er tapet større. Mye som kastes var aldri tiltenkt til mat. Dette kan utnyttes i matproduksjon, dyrefor eller i gjødsel. På denne måten får man full utnyttelse, en sirkulær bioøkonomi.

Dyrevelferd inngår også i bærekraftige matsystemer.

– Matsvinn bidrar også til dyrere mat, mer forbruk av energi og vann, utarming av jord og tap av naturmangfold. Heldigvis har vi fått mer bevissthet rundt matsvinn, sier NTNU-forskeren.

Annen omsetning

Å kjøpe mat direkte fra bonden, gårdsutsalg, markeder og matfestivaler er blitt mer vanlig. Hvis forbrukeren tilpasser seg mer sesongen til varene vil det redusere matsvinn og spare energi, mener Falch.

Hun peker også på at omsetning avhenger av volum og standarder. Utnyttelsesgraden begrenses av at forbrukeren forventer at maten skal være lik hver gang.  

Hvordan dyra har det

Dyrevelferd inngår også i bærekraftige matsystemer. Falch sier at NTNU følger tett utviklingen av et nytt regelverk for dyrevelferd som EU er i gang med. Regelverket vil få konsekvenser både for norske bønder og slakterier.

EU holder også på med et nytt felles europeisk merkesystem for mat, som Falch regner med vil erstatte de ulike merkeordningene vi har i dag. EUs strategi er at forbrukeren skal ta bevisste valg og at de får et større utvalg av sunne varer å velge mellom.

EU vil innføre merking som gjelder ernæringsverdi, dato, opprinnelse og bærekraft. Ernæringsmerkingen skal innføres først.

– Full åpenhet om produktene er nok et godt råd for den norske matindustrien i fremtiden. Spesielt produkter som er utviklet med avansert teknologi trenger et godt vitenskapelig grunnlag for å bli akseptert, sier Eva Falch.

Nordic Food Forum inngikk i NTNUs nye kunnskapsfestival Hyfer.

NTNU Food Forum

25 institutter og over ett hundre eksperter fra alle NTNUs fakulteter deltar i initiativet NTNU Food Forum, som ledes av Eva Falch. Det overordnede målet er å oppnå bærekraft i matsystemet. Forumet samarbeider med over hundre mataktører i regionen.