Plast. Bildet viser omfattende plastforurensning i vann.
Til nå har plastproduksjonen overskredet grensene for det planeten vår kan takle. Foto: Shutterstock, NTB

– Vi må ha et tak for produksjon av plast

Å sette et tak for produksjonen av ny plast vil hjelpe til med å kutte utslippene til miljøet, mener forskere. Blant andre fordeler er at plasten blir mer verdifull og at det bidrar til å håndtere klimaendringene.

FN gikk nylig inn for å utarbeide en verdensomspennende avtale for å slutte med produksjon av ny plast.

Samtalene mellom verdens myndigheter skal begynne 30. mai. Dette vil føre til en intens debatt om hvilke tiltak som er nødvendige for å stanse forurensingen av plastsøppel og mikroplast til luft, jord, elver og hav.

Til nå har plastproduksjonen overskredet grensene for det planeten vår kan takle.

I et brev til forskningsjournalen Science går en internasjonal gruppe forskere og eksperter inn for å håndtere problemet ved roten ved å regulere, sette et øvre tak for og på lengre sikt fase ut produksjonen av ny plast.

Resirkulering er ikke nok

– Selv om vi ble bedre til å resirkulere og bedre til å forvalte avfallet så godt som mulig, ville vi likevel slippe ut mer enn 17 millioner plast i året til naturen, sier initiativtaker Melanie Bergmann fra tyske Alfred Wegener-Institut.

– Om produksjonen bare fortsetter å vokse, vil vi stå overfor en ekte Sisyfos-oppgave, legger hun til.

Forskning som ble publisert i Science i 2020 viser at utslippene av plast bare kan kuttes med 78 prosent over de neste 20 årene om alle løsningene vi har tilgjengelig i dag blir gjennomført. Dette inkluderer å erstatte noe av plasten med andre materialer, og forbedret resirkulering og avfallshåndtering.

– Den eksponentielle økningen i produksjonen er virkelig roten til problemet, og mengdene med plast som vi har produsert har foreløpig langt overskredet planetens grenser, sier Bethanie Carney Almroth ved Göteborgs Universitet. – Om vi ikke håndterer dette, vil alle andre tiltak mislykkes i å oppnå målet om å kraftig redusere utslippene av plast til miljøet.

Viktig å fase ut ny plast

Å fase ut ny plast fra nye råvarer må være en del av en systematisk løsning for å få slutt på plastforurensningen, argumenterer ekspertene fra Canada, Tyskland, India, Norge, Sverige, Tyrkia, Storbritannia og USA.

En grundig tilnærmingsmetode må også dekke forsyningssiden. Dette betyr den faktiske mengden plast som produseres og havner på markedet.

Denne fremgangsmåten støttes av det beste forskningsmaterialet som er tilgjengelig i dag. Det stemmer også overens med det som politiske og juridiske eksperter foreslo i Science i fjor.

Å redusere produksjonen øker verdien

Å gradvis redusere produksjonen av ny plast vil komme med mange fordeler for samfunnet, miljøet og økonomien, mener forskerne.

– Den massive produksjonen fører også til at plastavfall overføres fra nord til sør på planeten. Et produksjonstak vil legge til rette for at vi blir kvitt unødvendig bruk av plast og redusere eksporten av plastavfall, sier Sedat Gündoğdu ved Çukurova University i Tyrkia.

– Vi har mange fordeler av plast, men å redusere produksjonen vil samtidig øke verdien av plast, øke verdien av andre tiltak for å begrense plast, hjelpe til med å takle klimaendringene og bidra til overgangen til en sirkulær og bærekraftig økonomi, legger førsteamanuensis Martin Wagner til. Han er økotoksikolog ved NTNU.

Referanse: Melanie Bergmann, Bethanie Carney Almroth, Susanne M. Brander, Tridibesh Dey, Dannielle S. Green, Sedat Gundogdu, Anja Krieger, Martin Wagner and Tony R. Walker. A global plastic treaty must cap production. Science https://dx.doi.org/10.1126/science.abq0082