mc-fører på landevei
Det kan være vakkert på landeveien, men støyen i mange MC-hjelmer holder over 100 desibel. Det vil forskere og det norske selskapet Daal gjøre noe med. Foto: Audio und werbung/Shutterstock

Vil hindre ulykker med støydempende MC-hjelm

Dagens støydempingssystemer og ørepropper er ikke nok til å senke støyen i motorsykkelhjelmer. Nå tester forskere effekten av verdens første hjelm med aktiv støydemping.

Forskningen har skjedd med et oppsett i Virtual Reality og en ekte motorsykkel på laben. Målet er å forstå mer av hvordan støy oppleves for og påvirker motorsykkelførere. Støyen i mange MC-hjelmer holder over 100 desibel.

– Denne MC-hjelmen fjerner de lavfrekvente lydene under en motorsykkeltur. Det gjør det enklere å få med seg hva som skjer og reduserer samtidig faren for hørselskader, sier SINTEF-forsker Tron Vedul Tronstad. Han leder forskningsprosjektet som undersøker utmattelse og tretthet på grunn av lavfrekvent støy hos MC-førerne under en motorsykkeltur.

Ifølge ham er det også vesentlig å få ned støynivået i MC-hjelmene for å unngå hørselsskader. 

Lavfrekvent lyd er utmattende

Det er mye lavfrekvent buldring i biler som man knapt hører, men som kan føles i ørene. Det påvirker bilsjåfører til å bli trøtte og uoppmerksomme. For MC-førere er det turbulens rundt hjelmen som skaper lavfrekvent støy.

– Forskning viser at de lavfrekvente lydene er slitsomme og farlige for bil- og lastebilsjåfører, men fram til nå har det ikke vært noen forskning på hvordan dette påvirker motorsykkelførere. Til tross for at de blir utsatt for mer støy, sier SINTEF-forsker Tron Vedul Tronstad.

SINTEF-forsker og leder i Daal med verdens første mc-hjelm med aktiv støydemping.

SINTEF-forsker Tron Vedul Tronstad og gründer Dag A. Aa. Loe i Daal med hjelmen. Foto: Håvard Egge

Verdens første i sitt slag

SINTEF har utført forskningsprosjektet i samarbeid med trønderske Daal, som nylig lanserte verdens første MC-hjelm som fjerner den lavfrekvente støyen under kjøring.

– Generiske støydempingssystemer og ørepropper er ikke tilfredsstillende for å senke støyen i motorsykkelhjelmer. Blant annet fordi det fjerner lyder som føreren er avhengig av å oppfatte fra omgivelsene når han eller hun er på veien. Derfor har vi utviklet patentbeskyttet teknologi som leverer aktiv støydemping som kun fjerner de lavfrekvente lydene, forteller gründer og daglig leder i Daal Noise Control, Dag A. Aa. Loe. 

Testet utmattelse i VR-lab

– Ved hjelp av et Virtual Reality-oppsett på en ekte motorsykkel ville vi se hvor trøtte og uoppmerksomme MC-førerne ble av å kjøre med konvensjonelle hjelmer kontra en med aktiv støydemping. Vår antakelse er at man ved å redusere de lavfrekvente lydene vil få en mer oppmerksom og mindre sliten MC-fører, forteller Tronstad.

Forsøkspersonene testet to lydscenarier på cirka 30 minutter hver. Underveis målte forskerne størrelsen på sjåførenes pupiller og hvor ofte de blunket, for å se om de kjedet seg eller ble trøtte.

– MC-førerne viste alle tegn på utmattelse i løpet av forsøket, men vi var ikke i stand til å isolere en enkelt faktor som bidro til utmattelsen, forteller Tronstad.

Forskeren forklarer at dette antakelig skyldes at forsøkene ikke ga sjåførene andre oppgaver enn å sitte på, noe som kan være pasifiserende. Pausen imellom intervallene var også relativt kort, noe som førte til at forsøkspersonene allerede var trøtte og uopplagte da de startet på runde to.

Gøy på laben hos SINTEF. Her testes et VR-oppsett som simulerer trafikkstøy.

Gøy på laben. Her testes VR-oppsettet før forsøkene. Foto utlånt fra Daal

Må ut på veien

– Testoppsettet vårt var litt for enkelt til å kunne konkludere sikkert med at førerne blir mindre trøtte og utmattet uten den lavfrekvente støyen. Men, da vet vi at vi må ut i det virkelige liv for å teste dette skikkelig, sier Tronstad.

Nå håper han å kunne gjøre de samme forsøkene på en veibane i sommer.

– Et stilisert VR-oppsett får ikke inn balanse og alle faktorene som gjør motorsykkelkjøring artig. Å kjøre forsøk på ekte veier vil selvfølgelig by på noen utfordringer i forhold til variabler som vær og vind, men vi tror at det vil gjøre det mulig å konkludere, sier han.

– Det vi allerede kan slå fast er at å fjerne de lavfrekvente lydene er bra for sikkerheten, fordi det gjør det enklere å få med seg de høyfrekvente lydene av det som skjer rundt motorsykkelen, sier SINTEF-forskeren. 

Prosjektet er gjennomført med støtte fra Regionalt Forskningsfond Trøndelag.