Hjerteskade. Illustrasjonsbildet viser gjenoppliving av hjertepasient.
Proteinet NOR-1 ser ut til å gi en bred beskyttelse mot hjerteskade etter kreftbehandling. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Protein kan berge hjertet etter kreft

Forskere er på sporet av en ny metode som kan beskytte mot hjerteskade etter kreftbehandling.

Kreftbehandling kan være tøft for kroppen, men for at pasienten skal overleve kreften, er det ofte nødvendig å gjennomføre den likevel.

Enkelte medisiner er effektive mot kreft, men en mulig alvorlig bivirkning er at de kan utløse hjerteskade i etterkant.

Foreløpig finnes ingen metode for å redusere risikoen for denne bivirkningen. Men det kan det bli slutt på.

– Vi ser at proteinet NOR-1 kan gi en bred beskyttelse mot hjerteskade etter kreftbehandling, sier forsker Morten Høydal ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU.

Han er samtidig leder av Group of Cellular and Molecular Cardiology (GMC). Nye funn er nå publisert i Biomedicines.

Protein trigges av trening

Blant kreftbehandlingsmetodene som kan gi økt risiko for hjerteskade, finner vi cellegiften Doxorubicin, eller DOX. Denne cellegiften kan også angripe friske celler, blant annet i hjertet, som igjen kan gi svært negative virkninger.

Men proteinet “Neuron-derived orphan receptor 1”, eller NOR-1, har tidligere vist seg å være effektivt når en pasient lider av oksygenmangel, såkalt hypoksi. Tilførsel av NOR-1 kan da sørge for at flere celler overlever.

Dette proteinet finnes naturlig i kroppen, der det trigges når vi trener. Nettopp trening er viktig for å redusere risikoen for hjerteproblemer. Men nå ser det altså ut til at også direkte tilførsel av proteinet kan redusere hjerterisikoen. I hvert fall i laboratoriet.

Studien helt kort

  • Doxorubicin (DOX) er et antikreftmedikament som tilhører gruppen antracycliner, også kjent som kjemoterapi eller cellegift.
  • Behandlingen brukes for å stanse kreftceller i å vokse, men kan gi alvorlige bivirkninger som kortsiktig og langvarig hjerteskade.
  • Fysisk trening ser ut til å beskytte hjertet både mot skader etter hjerteinfarkt og DOX-indusert hjerteskade, men den eksakte mekanismen er fortsatt ukjent.
  • Samtidig viser et gen, nuclear receptor 4A3 (NR4A3), som koder for proteinet neuron-derived orphan receptor 1 (NOR-1), en betydelig økning i muskulaturen ved fysisk trening.
  • Forskernes hypotese var derfor at økt mengde av proteinet NOR-1 kunne beskytte hjertecellene mot oksidativt stress forårsaket av DOX. Dette ser studien ut til å bekrefte.

Testet på celler

Forskergruppen brukte ulike metoder for å teste effekten av proteinet på menneskeceller under laboratorieforhold.

– Disse forsøkene viste at færre celler døde og holdt seg friske, sier forsker Høydal.

NOR-1 ser ut til å motvirke noen av de negative virkningene på cellene som DOX kan lede til, blant annet i hjertet.

Hjerteskade. Bildet viser Morten Høydal.

Morten Høydal. Foto: NTNU

– Funnene våre viser at NOR-1 kan beskytte hjertet etter denne typen kreftbehandling, sier Høydal.

Foreløpig er altså dette fremdeles på laboratoriestadiet, og videre forskning er nødvendig. Men resultatene så langt er lovende.

Referanse: Per-Christian Berg, Åse Mari Larsen Hansson, Øystein Røsand, Gurdeep Marwarha and Morten Andre Høydal. Overexpression of Neuron-Derived Orphan Receptor 1 (NOR-1) Rescues Cardiomyocytes from Cell Death and Improves Viability after Doxorubicin Induced Stress. Biomedicines. 2021 Sep 16;9(9):1233. doi: 10.3390/biomedicines9091233