Equinor. Bildet viser den flytende vindmølleparken Hywind.
Fra Hywind, Equinors flytende vindmøllepark i Skottland. Foto: Michal Wachucik, Equinor

Equinor og NTNU skal samarbeide om bærekraft i 29 år

Partene skal sammen finne bærekraftige løsninger for et nullutslippssamfunn.

Hovedmålet er å skape bærekraftige teknologier og nye verdikjeder som bidrar til at vi får et nullutslippssamfunn innen 2050, heter det i en pressemelding fra NTNU og Equinor ASA.

Universitetet og energiselskapet inngår nå en svært langvarig intensjonsavtale om å samarbeide helt til 2050.

Langsiktig tenkning og samarbeid er nødvendig om vi skal greie å nå målet, mener partene.

Equinor. Bildet viser rektor Anne Borg og konsernsjef Anders Opedal.

Rektor Anne Borg og konsernsjef Anders Opedal underskrev avtalen torsdag 7. oktober 2021. Den skal vare til 2050. Foto: Sondre Aksnes Yggeseth, NTNU

Rektor og konsernsjef underskriver

– NTNU ønsker å bidra til det grønne skiftet. Vi skal være en bidragsyter til bærekraftig omstilling, også innenfor energiområdet. Dette krever forskningsbaserte løsninger og samarbeid mellom industri og universitet. Derfor er denne avtalen viktig både for NTNU og Equinor, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

NTNU er Equinors største samarbeidspartner blant universitetene, både i Norge og i utlandet.

– Vi har hatt et omfattende samarbeid med NTNU gjennom mange år. Samarbeid med andre industrier, myndigheter, oppstartsbedrifter, akademiske institusjoner og sivilsamfunnet vil være en viktig faktor for å lykkes i energiomstillingen, og det er derfor viktig å styrke samarbeidet med partnere som NTNU, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Borg og Opedal underskrev avtalen.

Bred avtale

Partene ønsker å styrke samarbeidet i tråd med Equinors teknologistrategi og klimamål, og NTNUs ambisjoner om å bidra til et bærekraftig samfunn.

NTNU har den akademiske kompetansen som trengs for å nå hovedmålet.

Avtalen favner bredt og omhandler nye og bærekraftige energisystemer, økologi og samfunnsvirkningene av energiovergang. NTNUs fagområder inviteres til å delta.

NTNU har den akademiske kompetansen som trengs innenfor både teknologi, naturvitenskap og andre fagfelt som er nødvendig for å nå hovedmålet.

Universitetets visjon er «Kunnskap for en bedre verden», og få samfunnsområder er viktigere å skaffe ny kunnskap om enn dette, mener partene. NTNUs bidrag både gjennom utdanning, forskning og innovasjon vil bli avgjørende for å lykkes.

Nullvisjoner

Equinor har på sin side en ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Selskapet ønsker å være et ledende selskap i det grønne skiftet gjennom økte investeringer i fornybar energi og investeringer i teknologi for å redusere klimagassutslipp og skape og bygge nye lavkarbonmarkeder, verdikjeder og næringer.

Både teknologiutvikling, forskning, utdanning og ulike innovasjonsløsninger må til om vi skal oppnå FNs bærekraftmål.

NTNU og Equinor forutsetter begge at forskningen skal være fri og uavhengig. Forskningens integritet skal tas vare på.