Oda Award. Bildet viser professor Letizia Jaccheri.
Professor Letizia Jaccheri er en inspirasjon for unge kvinner som kan tenke seg en karriere innenfor teknologifag. Foto: Kai T. Dragland / NTNU

Likestillingspris til NTNU-professor

Professor Letizia Jaccheri er årets vinner av Oda Award Woman. Prisen får hun for arbeidet med å få flere kvinner til å velge teknologifag.

Jaccheri er professor i datavitenskap ved NTNU. Hun har stått sentralt i arbeidet med å få flere kvinner inn i lederposisjoner ved universitetet.

Selv har hun vært interessert i datavitenskap siden hun var ei lita jente i Pisa i Italia. En matematikklærer lærte henne å programmere en kalkulator allerede da hun var 16 år gammel.

Jaccheri er også professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Begge steder har hun stått bak flere initiativ for å få flere kvinner til å velge teknologiindustrien.

Fredag ble hun altså utnevnt til å motta Oda Award Woman, som går til fremragende kvinner som har gitt konkrete bidrag for å øke mangfoldet innenfor teknologibransjen.

Oda Award til rollemodell

Juryen fremhever hennes betydningsfulle rolle, både som professor og rollemodell. Gjennom arbeidet innenfor akademia og datavitenskap inspirerer hun kvinnelige akademikere og unge teknologientusiaster til selv å ta grep og føre an. Hun er dyktig til å veilede kvinner sånn at de benytter seg av større muligheter.

ODA-Nettverk står bak Oda Award. Denne frivillige organisasjonen har flere enn 10.000 medlemmer, og støttes av 50 ulike industripartnere.

Selv er hun utdannet ved Università di Pisa, der hun tok en mastergrad i informatikk. Der var halvparten av medstudentene var kvinner. Hun hadde også et utvekslingsår ved NTH, en av NTNUs forgjengere. Flere av professorene var kvinner.

Bidrar sterkt

– Først av alt vil jeg gratulere Letizia med prisen! Jeg stiller meg helhjertet bak juryens begrunnelse, sier rektor Anne Borg.

– Som NTNU-rektor vil jeg tilføye at Letizia er en av våre aller beste rollemodeller som en synlig, modig og fremfor alt fremragende vitenskapsperson i et fagområde som tradisjonelt har vært mannstungt. Både som rollemodell og gjennom aktivt arbeid i ADA-prosjektet, har hun bidratt sterkt til at mange flere jenter velger å studere IKT-fag enn for bare få år siden.

Likestilling mellom kjønnene er også et av FNs bærekraftsmål.

– Jeg vil si at Letizia Jaccheri gir et viktig bidrag til NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. I dag er jeg stolt og glad på NTNUs vegne over at en av våre ansatte har fått denne viktige prisen, avslutter rektor.

Klart mål om likestilling

Da hun ble ansatt ved NTNU i 1997, var det ved et universitet som ville forbedre kjønnsbalansen. NTNU hadde klare mål og en fulltids rådgiver for likestilling.

Flere program var allerede i gang for å sikre at flere kvinner skulle velge teknologifag, og flere er kommet til senere. Jenteprosjektet Ada er et slikt program, som spesielt er rettet mot unge jenter. Det har nå pågått i mer enn 20 år.

Jaccheri har både deltatt i og startet flere initiativ for å øke mangfoldet innenfor sektoren. Dette inkluderer Idun-prosjektet, Trondheim ACM’s Women in Computing Chapter, European Network for Gender Balance in Informatics (EUGAIN) med deltakere fra 38 land, og Kodeløypa der unge folk lærer om programmering.

Mye arbeid gjenstår

Ved hennes eget Institutt for datateknologi og informatikk har andelen kvinnelige studenter økt fra noen få prosent i 1990-årene til mer enn 30 prosent av masterstudentene og rundt 50 prosent av doktorgradsstudentene. Dette er sjeldent i europeisk sammenheng.

Jaccheri sier det er svært viktig å inkludere kvinner innenfor alle forskningsområder, men spesielt innenfor vitenskap og teknologi, fordi det gjør en så stor forskjell for menneskers liv. Hennes eget fagfelt er utvikling av programvare, et fagfelt der løsninger ofte virker for menn, men ikke like godt for kvinner. Det er én av flere grunner til at kvinner må mer med.

Professor Jaccheri sier mye arbeid gjenstår, både i Norge, Italia og internasjonalt. Men hun skal fortsatt gjøre sitt for at forholdene skal bli bedre.