Kvinne har fått varelevering i boks med digital lås
Det fins allerede løsninger for å få levert varer hjem når du ikke er hjemme, som denne vareboksen med digital lås ved inngangsdøra. Men for at slike løsninger skal tas i bruk i stor skala, må ulike digitale systemer kunne snakke sammen. Foto: Homeboxx

Vil du la fremmede låse seg inn til deg for å levere varer?

Med en digital lås kan du gi andre adgang til å låse opp inngangsdør eller vareboks ved døra, uten å være hjemme selv. Men hvordan kan varelevering gjøres trygt og sikkert – slik at du og jeg kan stole på systemet?

Varelevering: Nettbutikker og transportbedrifter opplevde eksplosjon i omsetningen da pandemien slo inn. Nordmenn brukte dobbelt så mye penger på å handle fysiske varer på nett i 2020 sammenlignet med 2019, ifølge en rapport fra IT-konsernet Nets

 – Økningen i netthandel gir oss en gylden anledning til å utvikle mer fleksible løsninger for varelevering og tjenester til hjemmet, sier forsker Kristin Ystmark Bjerkan i SINTEF.

Nå skal forskere se nærmere på et system for adgangskontroll som kan gjøre hverdagen enklere for både husholdninger og transportbedrifter. 

Varelevering via smarttelefonen

I innovasjonsprosjektet Lås Opp samarbeider SINTEF med næringslivet for å utvikle og evaluere løsninger som lar oss forbrukere motta varer og tjenester bak digital lås. Det betyr at kunden ikke trenger å være hjemme eller ha direkte kontakt med sjåfør eller bud når varen leveres, men kan styre tilgangen til bolig eller vareboks fra egen smarttelefon. Det kan gjøre det enklere å få varer hjem når man er i karantene, eller slippe inn helsepersonell uten å måtte å åpne døren selv. 

En viktig del av prosjektet blir å intervjue forbrukere som handler på nett og får varer på døra.  Alle kan delta i undersøkelsen og det tar omtrent 10 minutter å svare. De som deltar, kan bli med i trekningen av ti gavekort på 1 000 kroner.

Kobler aktørene sammen i “digitalt økosystem”

–  Både digitale dørlåser med kode, og bokser for varelevering utenfor boliger, finnes allerede. Det partnerne i Lås Opp skal utvikle, er en løsning for å knytte de ulike systemene sammen. Målet er at forbrukerne skal kunne gi leverandører en engangskode til eget hjem eller boks på en sikker måte, forteller Bjerkan.

“Nøkkelen” i prosjektet blir derfor å etablere en autentiseringsløsning, litt likt BankID, for å sikre at kunden får riktig pakke, til riktig tid, levert av riktig person. En viktig del blir også å teste ulike løsninger for vareleveranser med digital lås.  Homeboxx, Stansefabrikken og PostLogi, som alle er partnere i Lås Opp, har selvstendige apper som vil spille inn mot i Lås Opp-tjenesten.

Løsningen skal være såkalt ikke-proprietær, det vil si at alle aktører skal kunne knytte seg til det digitale økosystemet, uavhengig av teknologien de bruker, forklarer SINTEF-forskeren.

Mindre bilkjøring og mindre stress?

Økt vareomsetning legger et stort press på nettbutikkenes og transportbedriftenes logistikkløsninger. Gjennom intervjuer og spørreundersøkelser skal forskerne finne ut hvordan nye løsninger påvirker internlogistikken og rutinene hos disse aktørene. Forskerne skal også kartlegge hvordan tjenesten påvirker hverdagslogistikken i hjemmet.

 Vi tror at fleksibel hjemlevering kan endre reisevanene våre, og at det for eksempel blir enklere å la bilen stå når du ikke trenger å handle på vei hjem fra jobb. Så lurer vi på om det igjen vil føre til mindre stress, eller mer tid til andre aktiviteter, sier Bjerkan.

Vil vi betale for å slippe inn fremmede i hjemmet ?

Noe annet forskerne lurer på, er hvor komfortable folk er med å slippe fremmede inn i boligen, som varebud, håndverkere, eller hjemmetjenesten.

Og hvor stor er betalingsvilligheten? Det vil kanskje koste å kjøpe eller abonnere på den fysiske løsningen, en digital lås eller varekasse. I tillegg må man regne med å betale noe mer for transporten for å få individuell tilpasset levering, og for at leveransene gjennomføres på en trygg og sikker måte.

Kan bli mindre trafikk i boligområder

Det blir også viktig å studere hvilke effekter fleksibel levering har på transportarbeid og miljø, som følge av endrede reisevaner og transportmønstre, både hos forbrukere og i transportbransjen. Hvis forbrukerne lar bilen stå, og transportørene slipper bomturer, blir det forhåpentligvis merkbart mindre trafikk i boligområder.

 Før tjenesten kan tilbys til en større kundegruppe, må vi også være sikre på at den er lønnsom for de involverte aktørene, sier Bjerkan.

Derfor samarbeider forskerne med næringslivspartnere for å vurdere hvordan løsningene i Lås Opp og det digitale økosystemet kan skape verdi for aktørene som skal bruke dem.

Vil vite mer om handlevaner og ønsker rundt levering

For å få bedre innsikt i hvordan tjenesten bør utformes, gjennomfører forskerne nå en spørreundersøkelse om forbrukeres handlevaner og preferanser rundt levering ved netthandel.

 Svarene vil gi oss viktige innspill til hvordan digitale løsninger for hjemlevering bør utformes, og en indikasjon på hvordan de vil påvirke både handlevaner og reisevaner, sier Bjerkan.

Om Lås Opp:

  • Lås Opp vil berede grunnen for nye produkter, samarbeidsformer, forretningsmuligheter og modeller for fleksibel levering av varer og tjenester til folks hjem.
  • Prosjekteier: Safe4
  • Prosjektleder og FoU-partner: SINTEF
  • Bedriftspartnere: PostNord, Komplett, Homeboxx, Stansefabrikken, PostLogi, Safe4 Security Group
  • Samlet prosjektbudsjett:30 mill
  • Støtte fra Norges Forskningsråd: 11 mill
  • Lås Opp er støttet av Forskningsrådet gjennom Pilot-T-ordningen.

Les mer: https://safeunlock.no/