Forskningssamarbeid for bedre bylogistikk : Bildet viser varebiler i Trondheim sentrum
Hvordan kan godstransport og varelevering bli en del av smartere bylogistikk? Forskere skal finne svar. Foto: Astrid Bjørgen

Internasjonalt forskningssamarbeid skal gi oss smartere og grønnere bylogistikk

Bedre kunnskap om sammenhengen mellom varelevering og handlemønsteret til folk flest, samt nye måter å løse dette på, er ett av målene i forskningssamarbeidet.

SINTEF og NTNU skal samarbeide med University of Washington, Göteborgs universitet og Chalmers om å finne nye, mer effektive og miljøvennlige løsninger for trafikk og transport i byer. Dette inkluderer vare- og tjenestetransport i byer og tettsteder, i tillegg til den tradisjonelle varetransporten. Men også håndverkertjenester, hjemmetjenesten, renovasjon mm. skal inn i det store bildet.

Løsninger forskerne skal se på kan være varedistribusjon med lastesykkel, el-varebiler, pakkeautomater, digitale nøkler, mulighetene for samlasting og mikroterminaler. Alle disse løsningene kan gjøre sisteledds-leveranser mer effektive og miljøvennlige.

Samler internasjonal kunnskap

Partnerskapet Aurora Urban Freight ble lansert i 2020, og samler arbeid fra ledende forskningsinstitusjoner på nordlige breddegrader.

– Målet er å utvikle mer bærekraftige byer og lokalsentre. Kunnskap om sammenhengen mellom varelevering og husholdningers handle- og reisemønster, mangel på data om vare- og servicetransport, og hvordan godstransport og varelevering kan bli en del av byplanlegging er noen av temaene vi vil samarbeide om, sier seniorrådgiver Astrid Bjørgen i SINTEF.

Gjennom prosjektet får SINTEF og NTNU mulighet til kunnskapsutveksling med de fremste miljøene innen bylogistikk: Urban Freight Lab ved University of Washington i Seattle er et forskningssamarbeid mellom offentlige etater og private aktører, der byområdene benyttes som testlab. I tillegg skal de samarbeide med bylogistikk-nettverket i Gøteborg, som består av Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola og industripartnere.

Kunnskaps- og studentutveksling

Aurora Urban Freight skal legge til rette for samarbeid mellom skandinaviske og nordamerikanske mobilitetsforskere gjennom forskerprosjekter, felles konferanser og studentutveksling.

– Det internasjonalt samarbeidet legger til rette for utveksling av ideer, forskningsmetoder og verktøy som kan brukes for å heve kunnskapsfeltet på flere områder. Det gir oss også en unik mulighet for studentutveksling mellom skandinaviske land, sier Bjørgen.