Bilde av pasient på båre på vei inn i ambulanse. I forgrunnen hånd med håndholdt EKG-monitor.
Mye høyteknologi er alt på plass rundt norske ambulansearbeidere. Med 5G-nettet kan sanntidsrøntgen fra ambulanser under utrykning bli det neste, ifølge artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Chalabala/iStock

5G kan redde liv, men det skjer ikke av seg selv

Fag- og telekomeksperter må sammen kaste seg over de nye mulighetene 5G skaper. Hvis ikke risikerer vi at store gevinstmuligheter glipper.

Femte generasjons mobilnett, 5G, som nå bygges ut i Norge, kan gi oss alt fra bedre vann- og strømforsyning til ny og livsviktig helsehjelp.

Takket være veldig høye datahastigheter, tilkobling av store mengder enheter samt leveranse av data med svært høy pålitelighet og lav tidsforsinkelse i nettet, kan tidligere futuristiske scenarioer snart bli virkelig.

Se for deg en ambulanse på uttrykning som sender sanntidsrøntgen og ultralyd til sykehuset. Eller en pille med innebygd kamera som sender direkteoverført film fra innsiden av kroppen din.

Dette er fullt mulig å få til, men dagens utfordring er at mobiloperatørene vet oftest fint lite om ambulansetjenesten, og de færreste i helsesektoren har dybdekunnskap om 5G.

Gode partnerskap må til

Skal vi få realisert alle mulighetene 5G-nettet åpner for, må de som kjenner utfordringene og behovene innenfor sine markedsområder etablere gode partnerskap med de som kjenner teknologien og dens muligheter.

I flere forskningsprosjekt her til lands samarbeider brukergrupper og telekomeksperter allerede på denne måten – innenfor et vidt spekter av bruksområder:

Eksempler å lære av

  • Helse: I distrikter hvor helsetjenester legges ned eller flyttes til store byer, kan 5G sikre videre leveranser av gode tjenester der pasienten bor. For eksempel ultralydbasert diagnostikk av spebarn med antatt medfødt hjertelidelse, noe som rammer litt under en prosent av alle nyfødte.

Avansert diagnose krever tilgang til godt trente ultralydeksperter. Disse arbeider ved de sentrale sykehusene, som for eksempel ved Rikshospitalet.

Et av forskningsprosjektene vurderer ulike 5G-løsninger som kan involvere eksperter ved Rikshospitalet direkte i undersøkelsen, slik at de kan bidra til en mer presis diagnose. Dette kan i sin tur øke sjansen for at barnet overlever og først vil trenge innleggelse når operasjon er nødvendig. Resultatet er økt kvalitet og reduserte kostnader.

  • Havbruk: Et annet prosjekt har vist hvordan 5G kan øke opplastingshastigheten for videoopptak så mye at bilder fra merdene kan brukes ved driftssentraler til analyser av for eksempel ulike fôringsstrategier. 

  • Forsvar: Det norske Forsvaret har gjort det kjent at militære enheter vil bruke også kommersielle nettverk i sin kommunikasjon. I et testnett på Rygge flystasjon jobber et igangværende forskningsprosjekt med å påvise hvordan 5G-teknologi kan holde lokale nettverk i live hvis oppkoblingen til sentralnettet går ned.

  •    Les også: Slik kan det digitale klasseskillet bekjempes

Sikrere og mer effektivt

Disse prosjektene ville ikke vært mulige uten 5G-nettets enorme kapasitet, trygghet og stabilitet, som til sammen kan bære et samfunn der nær sagt alt er koblet til alt.

Alt i dag er riktignok mange samfunns- og forretningskritiske tjenester digitale og basert på effektive nettverk, men 5G bidrar til å øke både effektiviteten og sikkerheten ytterligere

Teknologien åpner nemlig for at skjermede deler av 5G-nettet kan erstatte eksisterende spesialiserte nettverk, for eksempel nødnett, kringkastingsnett, nett for drift av vei, vann og energiforsyning eller robuste spesialnett for helsetjenester, signaleringsnett for droner og spesialnett for forsvaret.

Lynrask tilgang til data og skytjenester

5G muliggjør også lynrask tilgang til data og tjenester i skyen. Dette vil i sin tur gi bedre tilgang til alt fra dataspill til fjernstyring av maskiner og drift av autonome kjøretøy.

Ti års omfattende internasjonal forskning og utvikling ved universiteter, institutter og i industrien har gitt oss den teknologien som er nødvendig for å realisere disse mulighetene.

Nå gjenstår det å skape de rette partnerskapene, slik at løsningene som tas fram både er effektive og svarer på kundenes og samfunnets behov. Vi kommer derfor med en oppfordring til norsk industri og sektorer som trenger bedre nettløsninger: Vær aktive i arbeidet med å skape gode 5G-partnerskap. Det vil gi Norge vekst og bedre tjenester.

Artikkelen ble publisert første gang på E24 17. november 2020 og gjengis her med tillatelse fra E24.