Trening? OK. Men i de tunge periodene kan det være greit å finne noe eller noen som motiverer oss litt ekstra. Ill. foto: Shutterstock, NTB scanpix

Instagram gjorde det lettere å trene

Mange koronaisolerte deler trening i sosiale medier. Gjort rett kan det være til nytte og gi mer treningsglede.

Å trene kan være et ork. Vi vet at det er bra for oss, og vi kan gjøre det også, men det er ikke alltid særlig morsomt. Ekstra utfordrende er det kanskje nå som mange av oss holder oss inne.

I de tunge periodene kan det være greit å finne noe eller noen som motiverer oss litt ekstra. Forskere ved NTNU har testet hvordan sosiale medier kan hjelpe til. Gjort rett, er det nyttig.

Folk som fulgte forskeres motiverende innlegg på Instagram fikk mer treningsglede.

– Vi ville legge til rette for at folk skulle få en god følelse for treningen, sier professor Frode Stenseng ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU.

Resultatene fra et ferskt forsøk viser en helt klar effekt av målrettet motivasjon på Instagram. Resultatene er publisert i Frontiers in Psychology.

Av og til motbydelig kjedelig. Men det må til. Ill. foto: Shutterstock, NTB scanpix

Fulgte motiverende innlegg

Over 500 deltakere ble rekruttert gjennom Facebook og andre kanaler online. Alle disse trente, med ulike grader av tenning og nivå.

– Det er mye følelser knyttet til trening, uansett hvilket nivå vi befinner oss på, sier Stenseng.

Deltakerne ble spurt om hvor motiverte de var for å trene, og hvor stor glede de hadde av denne treningen. Samtidig ble de delt tilfeldig i to grupper.

Den ene gruppen kunne følge en Instagram-konto kalt #dinmotivasjon. Forskerne la ut motiverende innlegg på denne kontoen hver tredje dag. Dette foregikk i fire uker.

– Vi prøvde å gjøre folk oppmerksomme på deres egen motivasjon for å trene, og mer bevisste på hvorfor de trente, sier Stenseng.

Deretter fikk deltakerne spørsmål om motivasjon og glede igjen.

Mer treningsglede

Folk i begge gruppene var like innstilte på å trene etter de fire ukene. De fortsatte å trene i like stor grad. Men treningsgleden var forskjellig.

– De som fulgte kontoen fikk mer positive følelser knyttet til treningen. Det gjorde ikke de andre deltakerne, sier Stenseng.

Resultatene er helt tydelige. De som hadde fulgt med på Instagram rapporterte om mye mer treningsglede enn dem som ikke hadde vært med.

Vi snakker altså ikke om mer enn å bruke noen få minutter på Instagram i løpet av en liten måned.

Neppe samme effekt av influensere

Nå mangler det ikke akkurat på influensere med perfekte kropper som vil fortelle oss om treningens gleder i ulike sosiale medier. Men om disse kan hjelpe deg i samme grad er heller usikkert.

– Det er liten tvil om den store påvirkningskraften dagens influensere har, og nettopp dette var litt av bakgrunnen for å gjennomføre studien vår, sier førsteforfatter og klinisk psykolog Silje Berg.

Errhh, nei. Uoppnåelige kroppsideal er ikke nødvendigvis inspirerende. Ill. foto: Shutterstock, NTB scanpix

Sosiale medier byr på et mangfold av tips og råd uten at det nødvendigvis er vitenskapelig hold i dem. Mye av forskningen hittil har vist hvordan dette kan påvirke mottakeren negativt.

– Vår studie er på mange måter en motpart til dette. Vi ville vise en metode i sosiale medier som gir en signifikant positiv effekt ved å basere seg på psykologiske vitenskapelige teorier, sier Berg.

Innleggene på Instagram var basert på selvbestemmelsesteori og passion-teori. Det vil si at de ville gi folk en følelse av samhørighet, mestring og det som kalles autonomi. Det siste skal gi en følelse av at det du gjør er i tråd med dine egne behov og ønsker.

– Vi vil vise hvordan påvirkningskraften i sosiale medier kan være positiv og brukes til å fremme folkehelsen – fremfor det motsatte. Det kan også si noe om hvordan vi bør være kildekritiske til innholdet som dukker opp i feeden vår. Bevissthet er sentralt for å oppnå den positive effekten vi vil ha, sier hun.

Influensere mer som tv

– Å følge influensere er nok mer som å se på tv, tror Stenseng.

Det er jo artig å se på dyktige idrettsutøvere på tv også, uten at du tror du noen gang vil bli like god som dem, eller det hjelper deg opp av sofaen.

På samme måte er influensere som skriver om trening ofte topptrente, fordi det delvis er jobben deres, og derfor er det tvilsomt om du noen gang kommer på deres nivå. Men det kan jo være spennende å følge dem likevel. Uten at det nødvendigvis øker din egen treningsglede.

God og billig måte

Forskerne konkluderer med at sosiale medier kan være en god og billig fremgangsmåte for å nå ut til folk med ulike budskap om trening og helse. Om det gjøres riktig.

– Vi treffer folk der de er, sier Stenseng.

Å ta i bruk sosiale medier på gjennomtenkt vis kan altså bedre treningsgleden for den enkelte, og samtidig gi et bidrag til folkehelsen.

– Flere plattformer har stor påvirkningskraft. Det er interessant hvordan noen trenings-apper lover treningsglede og motivasjon uten å ha tydelige teorier for hvordan de ønsker å oppnå nettopp dette. Nå har vår studie vist at teoretisk innhold kan gi positiv effekt. Vi bør derfor oppfordre til at flere i markedet etterstreber å være kunnskapsbasert, sier psykolog Silje Berg.

Kilde: Frontiers in Psychology. When Passion Does Not Change, but Emotions Do: Testing a Social Media Intervention Related to Exercise Activity Engagement. Silje Berg, Jacques Forest, Frode Stenseng. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00071