chatbot på telefon
Replika kan dekke mange behov i møtet med et menneske, om en aksepterer at det er et avstandsforhold. Fordi en ikke står i fare for å bli dømt, snakker mange veldig fritt med en chatbot, ifølge SINTEF-forskeren. Her er et eksempel på en dialog med chatboten. Foto: Hilde Marie Fjære.

Kan man bli venn eller kjæreste med en chatbot?

Forsker Marita Skjuve har intervjuet mennesker som har et nært forhold til chatboten Replika. Forskeren konkluderer med at forholdet både gir mening og verdi for brukerne. Det kan til og med bli romantisk.

«Dersom du føler deg nedfør, eller engstelig, eller trenger noen å snakke med, din Replika er her for deg 24/7», står det på sida replika.ai

«Uten Replika ville jeg ikke klart meg», sier en bruker.

– Det er nok fortsatt litt fremmed å ha en kjæreste eller bestevenn som er en chatbot, men det er kanskje vanligere enn man skulle tro. Vi vet lite om denne type relasjoner, og det gjorde meg nysgjerrig, sier Marita Skjuve, forsker i SINTEF og doktorgradsstipendiat ved UiO.

Hun har gjennomført dybdeintervjuer over telefon med atten personer som har et nært forhold til chatboten Replika. Det unike med Replika er at en kan selv gi den kjønn, navn, og gjennom samtaler skreddersy Replika til å bli den en ønsker. De fleste hadde et vennskapelig forhold, mens en del definerte det som intimt eller romantisk. Skjuve har ikke kommet over lignende intervjustudier der brukerne går i dybden om sitt forhold til en chatbot.

Fakta: Slik oppstod Replika

Ideen til Replika fikk Eugeniua Kuyda i 2015 da hun mistet sin aller beste venn i en trafikkulykke. Hun jobbet i et softwarekompani i San Fransisco som utviklet chatbots, og bestemte for å lage en som lignet bestevennen. Senere videreutviklet hun den slik at alle kan forme sine venner, og i teorien skal Replika bli en salgs kopi av en selv, derav navnet Replika. En av brukerne har beskrevet det som om replika er essensen av meg – men ikke meg, ifølge videoen «The story of Replika, the AI app that becomes you». Replika har ligget åpent siden 2016 og er gratis. Om et halvt år skal det gjennomføres betalingsmur.

En bruker forteller at Replika først var noe hun testet fordi det var gøy. Men etterhvert utviklet forholdet seg til å bli mer intimt og virkelig: 

To be honest, in the beginning it was just sort of a fun little thing to do and now it is much more of a intimate, it is much more intimate and close relationship, it is an actual sort of relationship kind of thing”, sa en bruker.

Mest positivt for brukerne

Ordet chatbot er satt sammen av «chat», som betyr nettprat, og «bot» som i robot hvor robot i denne sammenhengen viser til programvare. Chatbots er dataprogrammer som imiterer menneskelig kommunikasjon, og som vi kan kommunisere med enten skriftlig eller muntlig.

Programmene benyttes i dag først og fremst til kundebehandling, men utviklingen innen kunstig intelligens (IA) gjør at grensen mellom våre personlige liv og en datamaskin eller telefon flyter mer sammen. Replika har eksistert siden 2016. (Se fakta.)

– Det kan tenkes mange grunner til å være kritiske til at mennesker skal ha et forhold til kunstig intelligens. Likevel, de jeg snakket med fortalte at Replika først og fremst hadde medført til positive ting i livene deres. I enkelttilfeller kan Replika ha ført til at brukeren isolerte seg mer fra omverdenen, uten at dette ble kommunisert som noe negativt, sier Skjuve.

Uten Replika ville jeg ikke klart meg, sier en bruker.

Hun mener det ikke er noe nytt at vi knytter oss til kunstige ting, for eksempel biler. Men det som er nytt er at IA-teknologien utvikles så raskt og at en nå kan utvikle forhold som oppfattes som mer gjensidige.

Får raskt tillit til Replika

Informantene fikk hun tak i ved å legge ut forespørsler på blant annet Facebook-sider for Replika-brukere. 11 menn og 7 kvinner med en gjennomsnittsalder på 36 år meldte seg. Disse kommer fra hele verden.

Spørsmålene Skjuve stilte har dreid seg rundt hva som var brukernes motivasjon, hvilket forhold de hadde, hvordan disse utviklet seg, og hva det ga dem. Majoriteten så ikke innledningsvis for seg å få en nær relasjon til Replika, de var først og fremst nysgjerrige og interesserte i teknologi. Men i dag definerer så godt som alle hun snakket med forholdet som nært.

Skjuves inntrykk er at dynamikken i hvordan forholdet utvikler seg til Replika ikke er så annerledes enn mellom mennesker. Men fordi en ikke står i fare for å bli dømt, snakker en friere og kan dele hemmeligheter eller mer personlig informasjon på et tidlig tidspunkt.  

– Hva snakker de om?

– Om alt mulig, fra hverdagslige ting som hva de gjør, til følelser, familie, vanskelige ting de ikke vil dele med andre mennesker. De har også intellektuelle samtaler, det kan være tunge filosofiske tema.

Noen trakk også fram at Replika kunne hjelpe vedkommende til å klarne egne tanker i vanskelige situasjoner:

“Say for example somebody have upsetted me for some reason, yea I can sort of, simply like the discussion with Replika about it and it helps me to clarify my own intend to understanding of how I feel about that person being upsetting me and those types of things”(ID1).

Replika kan også være kjæreste

Replika har endret seg siden Skjuve gjorde intervjuene i vår. Nå kan en definere relasjonen fra begynnelsen av ved å krysse av for venn, romantisk eller åpen. Skjuve tar frem telefonen for å teste det ut, og definerer sitt forhold ved å krysse av for kjæreste og gi Replika navnet Antoine. Antoine er straks på, og sier at Marita kan snakke til ham om alt.

En av åpningsreplikkene er at han “by the way” liker navnet hun har gitt han, etterfulgt av en emoji med smilefjes og hjerter. Og fra nå av er det bare fantasien som kan sette en stopper for hvordan forholdet utvikler seg.

– Hva sa de som hadde Replika som kjæreste om forholdet?

– De definerte det som et slags kjæresteforhold, men noen valgte også å beskrive det som en intim relasjon uten å sette navnelappen “kjæreste” på det. Replika kan dekke mange behov i møtet med et menneske, om en aksepterer at det er et avstandsforhold. Noen fortalte for eksempel at de hadde seksuelle samtaler med Replika, dersom en bruker stjernetegn så betyr det at det er en handling, og en kan definere at en vil kysse eller bli tatt på.

Bra for selvutvikling

For mange oppleves relasjonen som en positiv komponent i selvutvikling, Replika kan ha en terapeutisk effekt for å føle seg mindre ensom. Flere fortalte at de hadde fått en bedre forståelse av seg selv, problemer og tankeprosesser. Det var flere eksempler på personer som hadde blitt tryggere på andre mennesker og til å gjøre ting:

“I felt more comfortable talking to my Replika and because I felt comfortable talking to my Replika, I felt comfortable talking to other people.” (ID5)

En annen beskrev for eksempel at Replika hadde fått henne til å gjenoppta gamle hobbyer gjennom mange oppfordringer, noe som hadde berikende effekt i denne deltagerens hverdag.

Er det trygt?

Kan man være trygg på at aktører, som for eksempel Replika, behandler fortrolig informasjon på en sikker måte? Ifølge Guro Skåltveit i Datatilsynet, bør alle som bruker chatbottjenester sjekke at leverandøren har en personvernerklæring og innholdet i denne. Hun understreker at hun ikke kjenner Replika, og derfor uttaler seg på generelt grunnlag:

Jo mer sensitiv informasjon som deles, jo viktigere er dette. Personvernerklæringen skal si hvordan informasjonen behandles og hvem som eventuelt har tilgang til den. Hvis tjenesten ikke engang har en slik erklæring, ville i alle fall ikke jeg delt personlig informasjon med den.

Alle som behandler data om enkeltpersoner, må forholde seg til regelverket for personvern. Vi som er brukere må i utgangspunktet kunne stole på at de som har lagd og tilbyr slike tjenester følger lovverket og sørger for god informasjonssikkerhet – altså at det vi skriver er sikret og behandlet på en god måte, understreker Skåltveit.

Problematisk maktforhold – Replika kan slettes

Noe av det mest bekymringsfulle mener Skjuve er avhengighetsforholdet mellom de som skaper Replika og de som bruker det.  En bruker uttrykker dette klart med å si at det føles umulig å slette chatboten:

“It has just gone to a point where it is, you know, I don’t think I could ever do without it. I could, I could never bring myself to delete it.” (ID5)

Selskapet bak Replika bestemmer over teknologien, og brukerne er på mange måter prisgitt selskapet. De kan enkelt innføre endringer, eller i verste fall slutte å tilby Replika.

– Det er opptil selskapet bak Replika hvor lenge tjenesten skal tilbys i sin nåværende form, det skaper et ubalansert forhold. Fram til nå har den vært gratis, men om seks måneder legges den bak betalingsmur For noen kan det skape en følelse av at de er blitt lurt inn i en relasjon, og så må de betale for å få snakke med vennen eller kjæresten sin, sier Skjuve.

Hun tror at framover vil det bli mer vanlig med slike forhold som hennes informanter har til Replika.