Åpne data om belegget på en parkeringsplass, eller trafikkdata i sann tid er eksempler på informasjon som kan komme til nytte for mange. Illustrasjonsfoto: iStock.

Kan åpne data om parkering og grøftegraving skape innovasjon?

Ja, mener forskere. Norske kommuner sitter nemlig på mange data som kan komme til nytte for lokalt næringsliv og andre i kommunen. Et nytt forskningsprosjekt skal finne løsninger som gjør at denne informasjonen blir åpen og tilgjengelig. Målet er å skape innovasjon og hjelpe næringslivet.

Eksempler på denne typen data kan være alt fra parkeringsdata, til sanntidsdata om trafikkflyten i en by, eller informasjon om kommunale bygg: Kanskje kan møtelokaler i kommunale bygg bli tilgjengelige for flere? Og kanskje kan en åpen gravemelding gjøre det unødvendig å grave på samme sted flere ganger?

– Å dele kommunale data er i dag ikke en vanlig del av de kommunale arbeidsprosessene. Samtidig varierer kvaliteten og brukbarheten på de dataene som er åpne, forteller forsker og prosjektleder Shanshan Jiang i SINTEF.

Men denne informasjonen kan være gull for både grundere og næringsliv, som kan bruke data fra kommunen til både næringsutvikling og innovasjon.

Prosjektet SamÅpne skal derfor etablere og spre kunnskap om hvordan kommuner kan forvalte, sasmordne og åpne kommunale data som støtter næringsutvikling, smarte løsninger og frivillighet.

– Vi vet at næringslivet etterspør datasett som er samordnet på tvers av kommuner. Det trengs derfor metoder, modeller og verktøy for å samordne åpning av disse dataene, sier prosjektlederen.

I tillegg til å fokusere på interkommunalt samarbeid, åpning av kommunale data og innovasjon, har prosjektet også stor oppmerksomhet på deling av kunnskap og erfaringer, bl.a. gjennom involvering av prosjektets følgebyer. Per i dag er disse: Fredrikstad, Gjesdal, Larvik, Kristiansand, Drammen og Stavanger.

SamÅpne er et treårlig prosjekt som startet i sommer. Prosjektpartnere er Trondheim kommune, Bodø kommune og SINTEF. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet under Forkommune- programmet, mens Trondheim og Bodø kommune bidrar med egeninnsats.