Denne nye tredimensjonale modellen kan tydeligere vise de ulike delene av leveren, men også svulst, blodårer og omkringliggende vev. Foto: Colourbox

Nytt våpen i kampen mot leverkreft

En ny metode kan hjelpe leger når de planlegger operasjoner av kreft i leveren.

Leverkreft er blant de alvorligste formene for kreft. Den eneste mulige kuren er ofte å fjerne svulster kirurgisk.

Slike operasjoner foregår ofte ved hjelp av såkalt laparoskopi, eller kikkhullskirurgi. Da føres de kirurgiske instrumentene inn i kroppen i lange, smale rør, uten store ytre inngrep.

Rafael Palomar er forsker ved Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus og Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Sammen med professor og kirurg Bjørn Edwin, som leder laparoskopisk kirurgi ved Intervensjonssenteret, har han ledet arbeidet med å lage en tredimensjonal modell av leveren og svulsten, slik at det kan bli lettere for kirurgene å finne ut hvordan de skal gå frem under operasjonen.

For det gjelder å gå frem så skånsomt som mulig for ikke å skade leveren eller blodtilførselen til den. Leveren er sårbar, og skader på den i forbindelse med en operasjon kan raskt forverre situasjonen.

Fra 2D til 3D

Under planleggingen av en leveroperasjon har leger selv i dag tilgang til todimensjonale bilder som uansett tas.  Palomar og hans kolleger har utviklet et dataprogram som bruker informasjonen fra disse todimensjonale bildene til å lage en tredimensjonal modell isteden.

Denne tredimensjonale modellen kan tydeligere vise de ulike delene av leveren, men også svulst, blodårer og omkringliggende vev.

– Vår metode tar bedre vare på sikkerhetsmarginene, samtidig som planleggingstiden er den samme som for andre metoder, sier forsker Palomar.

Arbeidet har pågått i samarbeid med professor Faouzi Alaya Cheikh ved NTNU, professor Edwin ved Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, overlege Åsmund Avdem Fretland ved Oslo universitetssykehus og professor Ole Jakob Elle ved Oslo Universitetssykehus og Institutt for Informatikk ved Universitet i Oslo.

Mer skånsomt

Samtidig kan metoden hjelpe kirurgene til å foreta mer skånsomme inngrep fordi avbildningen gjør det mulig å fjerne mindre ekstra vev. Kirurger fjerner som regel noe ekstra vev i området rundt en svulst for også å få med eventuelle områder der det er spredning, men der spredningen ennå ikke er synlig.

Uansett er ikke metoden begrenset utelukkende til operasjoner i leveren.

– Resultatene våre viser at metoden kan brukes ved alle typer kirurgi, og integreres i planleggingsarbeidet, sier Palomar.

Kilde: A novel method for planning liver resections using deformable Bézier surfaces and distance maps. Rafael Palomar, Faouzi Alaya Cheikh, Bjørn Edwin, Åsmund Avdem Fretland.