Røyking er den sterkeste faktoren for å få lungekreft. Men sammenhengen mellom røykemønster, alder, BMI og hoste avgjør risikoen. Illustrasjon: Colourbox

Står du i fare for å få lungekreft?

Ikke bare de som har røkt mye kan få sykdommen. Her er sju faktorer som avgjør om du har stor risiko for å utvikle lungekreft.

Hvert år dør 1,6 millioner mennesker av lungekreft. Men om du tror at dette bare gjelder eldre storrøykere, tar du feil.

En ny undersøkelse i Lancet-tilknyttede EbioMedicine viser at du også har en viss risiko selv om du er ung og ikke har røkt mye.

HUNT

 • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har i tre perioder samlet inn store mengder helsedata som forskere i inn- og utland har benyttet seg av. Den regnes som en av de største og mest innholdsrike biobanker i verden.
 • Fjerde runde (HUNT4) er i gang nå.
 • Så langt har materialet gitt 1700 vitenskapelige arbeider og 170 doktoravhandlinger.

Forskere i Norge har tatt for seg svarene til 65.000 nordmenn i alderen 20 til 100 år og identifisert ulike risikofaktorer som gir en god pekepinn på om du tilhører en av risikogruppene.

Lungekreft kan avsløres ved hjelp av CT. Men CT er dyrt og bør ikke gjøres unødvendig da gjentatte små doser røntgenstråler kan være skadelige over tid. Derfor er det viktig å komme frem til nye redskaper som kan hjelpe legene.

94 prosent røykere

Oluf Dimitri Røe er førsteamanuensis ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og overlege ved Kreftklinikken Sykehuset Levanger. Han er spesialist i onkologi, en medisinsk gren som tar for seg kreft og ulike behandlingsmetoder.

Røe kom opp med ideen om å bruke dataene fra de store HUNT-undersøkelsene for å finne risikofaktorer for lungekreft. (Se faktaboks.) Han samlet derfor en internasjonal forskningsgruppe for å se på saken.

Foruten Røe besto forskningsgruppen av professorene Arnulf Langhammer og Kristian Hveem fra HUNT, mens analysene ble foretatt av Universitetet på Kreta ved doktor og førsteforfatter Maria Markaki, doktor Vincenzo Lagani og professor Ioannis Tsamardinos.

Etter tre års arbeid fant gruppen ut at 94 prosent av de som fikk lungekreft var røykere eller eksrøykere, Ingen klare risikomomenter kunne finnes for de 6 prosent som ikke hadde røkt.

De aller fleste som får lungekreft er røykere eller eksrøykere. Men slett ikke alle. Foto: Colourbox

I tillegg fant de at 21 prosent av tilfellene av lungekreft forekom hos folk som var under 55 år da de ble med i HUNT-undersøkelsen. 36 prosent av tilfellene forekom hos folk som hadde røkt færre enn 20 sigaretter daglig i mindre enn 20 år.

De sju risikofaktorene

Svarene ga gruppen mulighet for å peke ut folk som har større sannsynlighet for å utvikle lungekreft blant røykere og eksrøykere. Sju risikofaktorer ble identifisert.

Gruppen lagde en risikokalkulator der du kan regne ut din personlige risiko for å få lungekreft i løpet av 6 år og 16 år. Denne har fått navnet HUNT Lung Cancer Risk Model.

Fem faktorer er allerede velkjente:

 • Høy alder
 • Pakkeår (Omregnet i hvor mange år du har røkt 20 sigaretter daglig.)
 • Hvor mange sigaretter du har røkt daglig (Få sigaretter daglig i mange år er mer skadelig enn mange sigaretter i få år.)
 • Hvor lenge det er siden du sluttet å røyke (Risikoen synker med årene.)
 • Kroppsmasseindeks (BMI, jo lavere BMI dess høyere risiko.)

To faktorer er nye:

 • Perioder med daglig hosting (Øker risikoen.)
 • Hvor mange timer du er utsatt for røyk innendørs daglig (Øker risikoen.)

  Har du perioder der du hoster hver dag? Foto: Colourbox

Færre til CT

Gruppen brukte disse funnene for å se om de kunne forutsi lungekreft hos 45.000 mennesker. Disse hadde deltatt i ti andre helsestudier, den såkalte CONOR (Cohort of Norway).

Når de satte folk opp mot hverandre parvis, kunne gruppen med nær 88 prosent riktighet forutsi hvem av dem som først ville utvikle lungekreft.

Ved å bruke modellen trengte bare 22 prosent av røykerne og eks-røykerne undersøkes med CT for å fange opp opptil 85 prosent av dem som ville utvikle lungekreft de seks neste årene.

Metoden kan redusere antallet mennesker som får unødig CT i fremtidig lungekreft-screening og samtidig sikre at de med høyest risiko blir identifisert, sier Røe.

Det spesielle med metoden er at den også kan identifisere risiko hos både yngre personer og de som ikke er storrøykere.

Slik tolker du resultatene

Hvordan skal du tolke resultatet hvis du tester din risiko? Røe presiserer at modellen tross alt er en modell, og at selv om du har en økt risiko er det et fåtall som får lungekreft, heldigvis.

Blant røykerne i HUNT var det cirka 1 prosent i løpet av 15 år. Det gjenspeiler også at befolkningen i Nord-Trøndelag generelt ikke var storrøykere.

Men finner du en risiko på over 1.75% i løpet av 16 år er det på høy tid å slutte å røyke. Har du sluttet er det det beste du kan gjøre for helsen. Kalkulatoren er åpen til fritt bruk for forskning og privatpersoner, men brukes på eget ansvar. 

Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du selv se hvor stor risiko du har for å utvikle lungekreft. Merk: Det er av og til noen tekniske problemer med lasting av siden. 

Kilde:

A Validated Clinical Risk Prediction Model for Lung Cancer in Smokers of All Ages and Exposure Types: A HUNT Study. Maria Markaki, Ioannis Tsamardinos, Arnulf Langhammer, Vincenzo Lagani, Kristian Hveem, Oluf Dimitri Røe  https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.03.027