Illfoto: NTNU/Det medisinske fakultet

Trening mot kreft

Nå skal forskere i Trondheim undersøke om trening kan være ekstra medisin for kreftpasienter som får cellegift.

– Vi vet at trening kan forebygge kreft. Vi vet at trening bygger opp kroppen etter behandling. Men vi vet lite om hvordan trening virker mens pasientene er i behandling og får cellegift.

kreft og trening

Ved at pasientene trener mens de får cellegift, motvirkes betennelser og muskeltapet blir mindre.

Det skal vi finne ut av nå, sier Stein P. Kaasa.

Han er klinikksjef for kreftavdelingen på St. Olavs Hospital, professor ved NTNU og leder for det europeiske forskningssenteret for lindrende behandling, PRC.

 Glad for hjelp til trening 

Kreft og cellegift skaper betennelser i kroppen. I tillegg fører cellegift til at mange pasienter mister matlysten, blir slappe og beveger seg lite.

– Dette fører til at mange kreftpasienter mister mye muskelmasse, og dermed sliter med å gjøre enkle ting som å gå i trappa og komme seg ut av huset. Tap av muskelmasse fører også til økt risiko for fall, funksjonssvikt og inaktivitet. Ved at de trener styrke mens de får cellegift, håper vi å motvirke dette, ettersom trening kan motvirke betennelser i kroppen. Vi håper også at muskeltapet blir mindre, sier Kaasa.

Det har allerede blitt gjennomført studier hvor kreftpasienter som hadde avsluttet primær kreftbehandling, ble tilbudt veiledet trening.

Kreftpasienter er som andre – noen er vant til å trene, mens andre trenger mer hjelp til å komme i gang.

– Selv om det er tøft å ha kreft, og å være i behandling, viste studiene at mange pasienter er glad for hjelp til å trene. Det forteller tidligere doktorgradsstipendiat Gro Bertheussen fra NTNU som gjennomførte en av de første studiene.

– Gjennom treningen tar man tak i det friske hos pasientene. Trening fører også til bedre livskvalitet og humør. De fleste pasientene ønsker å gjøre alt de kan for å bli friske, og da kommer trening inn som et kjærkomment tiltak, sier Bertheussen.

guro

Guro Birgitte Stene ved NTNU studerer hvordan hardt rammede kreftpasienter kan ha utbytte av å trene.

Nye studier

Doktorgradsstipendiat Guro Birgitte Stene ved NTNU er nå i gang med en studie hvor hun undersøker om kreftpasienter med uhelbredelig lungekreft kan leve bedre med sykdommen ved å trene, i kombinasjon med betennelsesdempende medisin og ernæringstilskudd. Studien skjer i samarbeid med kolleger fra St. Olavs Hospital og PRC.

Dersom resultatene fra denne forstudien er gode, vil forskningen til høsten utvides til å omfatte flere pasienter. Flere europeiske universitetssykehus vil være involvert i dette.

Det planlegges også en ny studie hvor pasienter med underlivskreft og kreft i øre, nese og hals, som starter strålebehandling, får tilbud om trenings- og kostholdsveiledning mens de får behandling ved St. Olavs Hospital.