Appen Capeesh gir ansatte i industri og næringsliv mulighet til å trene på akkurat den terminologien og uttalen de trenger. Illfoto: NTB scanpix

Språk-app for arbeidslivet

Å snakke norsk er viktig i mange norske jobber. En ny app gir nå også opplæring i spesialuttrykk.

Da Matthew Smalley fra Leicester i England kom til Norge for fem år siden, oppdaget han raskt at han ikke lærte de riktige og relevante ordene i den vanlige språkopplæringen.

– Jeg husker jeg brukte mye tid og penger på norskopplæring. Likevel lærte jeg ikke de ordene jeg hadde behov for i min nye jobb i Norsk Tipping, forteller Smalley.

Nå er han kommersiell leder i gründerselskapet Capeesh – som tilbyr en spillbasert, digital språkopplæring – skreddersydd for arbeidsplasser og industrier.

Først Sounds Good

Vi rykker litt tilbake i tid: For et år siden ble appen Norwegian pronunciation lansert med norske språkøvelser spesialtilpasset folk på deres eget morsmål. Den ble laget av Sounds Good, et firma med utspring fra NTNU.

– Denne appen kan tilpasse lytte- og uttaletrening på 77 morsmål, forteller Marie Jacobsen Lauvås, daglig leder i Sounds Good (nå Capeesh).

Et halvt år før lanseringen av Norwegian Pronunciation slo selskapet Sounds Good seg sammen med selskapet Box Of Words i Oslo, stiftet av Matthew Smalley og Ole Andreas Haley. De forsto at her kunne de ha stor nytte av å samarbeide.

Mens Sounds Good tilførte viktig forskning innen tilpasset lytte- og uttaletrening, kunne Box Of Words tilby skreddersydd trening i terminologi. Å forene de to selskapene betydde at gründerne sammen kunne levere skreddersøm av språkopplæring på et svært høyt nivå.

Slo seg sammen

Slik ble det, og de kalte det nye språkselskapet Capeesh. Sammen har de utviklet appen med samme navn. Den er basert på språkforskning fra NTNU, spillteknologi og maskinintelligens.

– Det er vanskelig å finne et team med en så unik sammensetning av kompetanse som det vi nå har. Det gjør det mulig å få til ting som ikke har vært gjort tidligere, mener Marie Jacobsen Lauvås, daglig leder i Capeesh.

Mange timer ligger bak utviklingen av den nye appen. F.v.  Marie Jacobsen Lauvås, Ole Andreas Heley. Foto: Synlig.no

Mange timer ligger bak utviklingen av den nye appen. F.v. Marie Jacobsen Lauvås, Ole Andreas Haley. Foto: Synlig.no

Capeesh kan skreddersy kurs i vokabular og uttale, for hvem som helst, uavhengig av bransje.

Maskinintelligensen i appen kan analysere personalhåndbøker og presentasjoner fra industrien, og dermed gi språkopplæring innen svært snevre områder, som “termisk avlusing” i havbruksindustrien.

– Appen gir alle ansatte i industri og næringsliv en mulighet til å trene på akkurat den terminologien og uttalen de trenger. Vi tilpasser vokabulartrening til hvilken som helst nisje. Ved hjelp av maskinintelligens, sier Lauvås.

Den nye appen ble nylig lansert på App Store og Google Play.

Spill skal skape lyst til ålære

Appen Capeesh har tatt i bruk spillteknologi, for å gjøre språklæringen enda mer lystbetont.

– Mitt ståsted er å engasjere brukere og skape en opplevelse som de har lyst til å komme tilbake til. Dette er spillindustrien flink til – å skape engasjerende opplevelser med morsomme repetisjoner, sier produktleder Ole Andreas Haley. 

Slik ser appen ut. Klikk på den for en liten animasjon.

Utviklerne bak Capeesh har gjennom utviklingen av appen tenkt “hvordan ville en Nintendo for språkopplæring se ut?” Å trene på språkferdigheter krever i høy grad repetisjon av øvelser. Spillelementer som variasjon, utfordringer og progresjon kan dermed skape engasjerende læring. Musikken i appen er for øvrig skrevet av Nintendo-komponisten David Wise.

Stor interesse internasjonalt

I første omgang satser nå Capeesh på å få NTNU og andre norske institusjoner og bedrifter til å ta i bruk en pilot av den nye appen. Men ambisjonene er globale:

– Vi opplever at det er sterk internasjonal interesse for produktet vårt. Tilbakemeldingene fra flere globale språkopplæringsinstitusjoner er at dette er unikt og har et enormt potensial. Så langt er det ingen som klarer å skreddersy på det nivået vi klarer, mener Lauvås.

– Vi jobber med å få på plass distribusjonspartnere og har allerede brukere i utlandet. Så langt behersker den nye appen norsk, engelsk, spansk, fransk og tysk.

Bygger på 10 års NTNU-forskning

NTNU-forskerne Olav Husby og kollega Jacques Koreman bygget fundamentet for appen Norwegian pronunciation. De kartla 500 språk for hvilke språklyder og kombinasjoner av språklyder som skiller et språk fra et annet. Ut fra det kunne de lage ei liste over lyder som var vanskelig for alle som skal lære seg norsk.

– Vi fant ut at hvis vi klarer å lage en database som fungerer som et filter der vi slår på morsmålet og den varianten av norsk de skal ha, så kan vi filtrere ut de unødvendige tingene, sa Olaf Husby til Gemini.no for et år siden.

Med Capeesh håper Husby at spillelementet skal ha en språklæringseffekt:

–Vi håper at gleden og interessen for spill kan overføres til språkopplæringen. Tradisjonelt har mye av pedagogikken rundt språkopplæring vært knyttet til pugging. Vi vet at gjentakelser gir læring. Gjennom å bruke spill-elementer kan vi dekke over pugging. I stedet for bøyninger og grammatikk, må man huske mønster og rekkefølger, sier Husby.

Fra Capeesh-teamet: teknisk lingvistiker Inna Tolskaya, daglig leder Marie Jacobsen Lauvås og teknisk leder Morten Tvenning. Foto: Mona Sprenger

Fra Capeesh-teamet: teknisk lingvistiker Inna Tolskaya, daglig leder Marie Jacobsen Lauvås og teknisk leder Morten Tvenning. Foto: Mona Sprenger

Norwegian pronunciation fokuserer i hovedsak på uttale. Du får score ved riktig uttale av et ord. Mens i Capeesh er det mer fokus påvokabular, sier Husby.

For eksempel, vil en kineser som jobber som lege få trening i å høre forskjell på lydene ”lice – rice” i Norwegian pronunciation, og opplæring i terminologi, slik som ”blodåre, intravenøst og skalpell” med Capeesh.

Olav Husby understreker at å lære ord i et annet språk handler mye om form og struktur.

– Det er forskningsmessig svært interessant å se hvordan språklig form og innhold må behandles i et spill for at brukerne skal kunne utvikle språklige ferdigheter.

– Hvis vi får til dette vil det være til gavn for mange.