Lenge å vente først, men etterpå skal papiret rett i restavfallet, OK? Foto: Colourbox

Derfor skal julepapiret i restavfallet

Er du i tvil om hva du bør gjøre med julepapiret etter julaften? Her er grunnene til at julepapiret ikke skal resirkuleres.

– Julepapir inneholder svært mye fargestoff og mineraler, som leire og kalsiumkarbonat. Farge må renses ut som et ledd i resirkuleringsprosessen og mineralene gjenvinnes bare i noen grad. Dette gjør at denne papirtypen er svært dårlig egnet som råstoff for resirkulering og ikke ønsket av papirfabrikkene som råvare, forklarer dekan og papirforsker Øyvind Weiby Gregersen ved Fakultet for naturvitenskap ved NTNU.

Alt papir kan resirkuleres, men det er vanskelig å fjerne fargestoffet i julepapiret. Foto: Colourbox

Når julaften er over og haugene med julepapir ligger strødd i stua, kan det være fristende å hive alt i papiravfallet. For i likhet med annet papir, kan julepapir og gavepapir for øvrig resirkuleres. Men det vil påvirke kvaliteten til det nye papiret.

– Alt papir kan resirkuleres, men det er vanskelig å fjerne fargestoff som ikke er hydrofobt, det vil si vannløselige fargestoffer, i gjenvinningsprosessen til papirfabrikken. Fargestoff og pigmentpartikler som ikke fjernes, vil gi farge og kvalitetsforstyrrelser til nytt papir som produseres, sier Gregersen.

Derfor bør alt julepapir, i likhet med gavebånd, kastes i restavfall og i stedet gå til energigjenvinning.

Billigere med mineraler

Det største problemet med alt julepapiret, er mengden.

– Utfordringen er at det kommer mye gavepapir på en gang som dermed lett gir en kvalitetsendring i papirfabrikken, som eventuelt skal bruke dette som en del av sine råvarer, forteller Gregersen.

Mineralene som brukes i julepapir, og som det er vanskelig å gjenvinne, bidrar til at papiret blir mindre gjennomsiktig, at det er hvitere og slettere.

Det største problemet med alt julepapiret, er mengden. Foto: Colourbox

– Mineralene reduserer imidlertid også styrken til papiret. Samtidig er mineraler billigere enn fiber og senker dermed råstoffkostnaden per tonn produsert papir, forklarer forskeren.

Noen av fargestoffene som brukes i jule- og gavepapir er vannløselige, såkalt hydrofile, og er vanskelige å rense ut. Hydrofobe farger derimot, som består av pigmentpartikler, olje og bindemiddel, er enklere å rense ut.

Liten del av papirforbruket

Det er grunnen til at vi trygt kan kaste glansete ukeblad i papiravfallet. Ukeblader og aviser er nemlig trykket med hydrofobe farger.

– Vanlige trykkfarger er oljebaserte og hydrofobe og fjernes i en flotasjonsprosess i papirfabrikken. Dette fungerer svært dårlig for hydrofile farger, sier forskeren.

Han mener julepapir ikke er spesielt miljøfarlig, og synes ikke det er nødvendig å droppe julepapir til julegavene.

– Julepapir utgjør en svært liten del av et totale papirforbruket. Det er viktigere at det er gode innsamlings-, sorterings- og gjenvinningssystem for blader og papp, understreker han.

Verre er det med det som befinner seg inni julepapiret, mener papirforskeren.

– Vurder heller om innholdet i gavene er slik at de bidrar til overforbruk, miljøødeleggelser under produksjon eller når de kastes, avslutter Øyvind Weiby Gregersen.