Svømming er en ferdighet som skal gjøre oss trygge utendørs. Da må vi øve i reelle omgivelser. Foto: Colourbox

Ungene må lære svømming utendørs

Om færre skal drukne må vi øve utendørs i reelle omgivelser. Svømmebasseng er ikke nok.

I fjor druknet 94 personer i Norge. Halvveis inn i dette året var 52 omkommet. Samtlige utendørs. Likevel foregår nesten all svømmeundervisning inne.

– Mange ser på svømming som en idrett. Det stemmer, men for de aller fleste dreier det seg om friluftsliv og naturferdsel. Det er en ferdighet som skal gjøre oss trygge utendørs. Da må vi øve i reelle omgivelser, sier førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

– Mange mangler helt grunnleggende svømmeferdigheter, advarer førstelektor Egil Galaaen Gjølme. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Det heter i læreplanen for sjuende klasse at eleven skal lære å ferdes trygt ved, på og i vann. Under ulike værforhold. I Norge skal altså egentlig alle barn lære å svømme på skolen, og målet er at de skal kunne det innen fjerde trinn.

Men bare 53 prosent av norske 10-åringer kan svømme 200 meter. Drøyt halvparten altså, i et land med 100.000 kilometer kystlinje.

– Mange mangler helt grunnleggende svømmeferdigheter, advarer Galaaen Gjølme.

Helt annerledes ute

Det står bedre til i flere nordiske land. I Sverige kan 92 prosent svømme 200 meter, og på Island hele 96 prosent. Det handler om forskjeller i kompetanse, satsing og tilgang på bassenger.

Men de 200 meterne er innendørs, i oppvarmet basseng. Hva om du faller i det kalde vannet utendørs, kanskje i ei strømmende elv, fullt påkledd og med gryende panikk?

– Vi kan ikke bare øve i basseng. Vi må ut, sier førstelektoren.

Det handler om å øve på akkurat det du vil bli god til. Dette er i tråd med forskning på helt andre felter også.

Du må vite hvordan du kommer deg opp i en båt igjen, hvordan du kommer deg opp på land, få det inn i ryggmargen at du løper og henter livbøyen om den finnes i nærheten.

Saken fortsetter under bildet.

Ved flere drukningsulykker har livbøye vært tilgjengelig. Men den ble ikke brukt. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Ni av ti som drukner i Norge er menn. Rundt halvparten drukner mindre enn tre meter fra en redningsmulighet, som tørt land eller en båt.

Ofte fører én ulykke til to omkomne fordi den som hopper i vannet for å redde noen heller ikke vet nok om livberging, og kanskje blir dratt ned av den første. I flere tilfeller har livbøye vært tilgjengelig. Men den ble ikke brukt.

Må styrke undervisningen

En del redningspersonell tenker nok med gru på at skoleklasser skal ut i sjøer og elver for å lære livredning. De ser for seg flere ulykker. Men Galaaen Gjølme mener vi er nødt til å lære oss å takle naturlige forhold.

Mange lærer å svømme uten at skolen er involvert, enten gjennom private kurs eller av foreldrene. Men ikke alle kan gjøre det. Foto: Colourbox

Skolen har likevel et ansvar for å følge læreplanen og stille med kompetente lærere med pedagogisk utdanning.

Nå er det isteden slik at mange lærer å svømme på andre måter. Noen går på private kurs. Foreldre er viktige for mange, men ikke alle kan lære av dem. Hver sjette som drukner i Norge er utlending, noen av dem andregenerasjons innvandrere med foreldre som selv ikke kan svømme, og som ikke er vant med å prioritere det.

Svømmeundervisningen må derfor generelt styrkes i skolen.

Bassenger blir badeland

Men selv de grunnleggende svømmeferdighetene blir det stadig mer vrient å få på plass.

– De gamle svømmebassengene erstattes av badeland. Når du har lite tilgang på basseng, blir heller ikke svømmeundervisningen prioritert av skolene, sier Galaaen Gjølme, som selv har 14 års erfaring som lærer på skolen i videregående, både fra yrkesfag og fra idrettslinje.

Klart skolene kan ha tilgang til badelandene også. Men det er ikke lett å bedrive svømme- og  livredningsopplæring når 8-åringen heller vil i bølgebassenget eller vannsklia.

– Det er som å undervise i matematikk på et kjøpesenter, sier Galaaen Gjølme.

Uansett løser ikke det problemet med at undervisningen for de fleste av oss ikke gir et realistisk bilde av det vi opplever når vi havner i vannet ute.

Galaaen Gjølme har vært med i en nasjonal arbeidsgruppe som har jobbet for å styrke svømmeopplæringen. Han håper svømming og livredning kommer inn som et gjennomgående tema i de nye læreplanene fra 2020, med kompetansemål knyttet til dette også på videregående skole.

Det er som å undervise i matematikk på et kjøpesenter.