Fedmeparadokset er en myte ifølge professor Bård Eirik Kulseng. Han mener det ikke er noen grunn for hjertepasienter å ha høyere vekt enn friske. Fedme er uansett en belastning for kroppen. Foto: Colourbox

– Fedmeparadokset er en myte

Overvekt beskytter neppe mot sykdom. Professor mener det såkalte “fedmeparadokset” kan være et resultat av statistisk metode.

Bård Eirik Kulseng er kritisk til konklusjonene i artikkelen “– Aktive hjertepasienter sunnere enn tynne” og advarer mot å trekke for bastante slutninger av denne studien. Kulseng er professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, og leder for Senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital.

Ekstra kilo er ingen fordel

Det såkalte “fedmeparadokset” er at noen kilo ekstra på kroppen visstnok kan øke overlevelsen om du blir syk. Angivelig gir det blant annet økt overlevelse etter slag.

– Artikkelen bekrefter at fysisk aktivitet kan beskytte mot hjertekarsykdom. Studien peker også på at trening gjør at det er mindre farlig å ha fedme. Studier har tidligere vist at fysisk aktivitet også har gitt psykososiale gevinster. Kroppens styring av vekt, matinntak, aktivitet, forbrenning og psyke er meget kompliserte prosesser. Det er å dra det for langt å tro at bare du trener, blir alt bra, sier Kulseng.

Fysisk aktivitet er bra for alle. Men overvektige bør slett ikke kaste badevekta, mener professor Bård Eirik Kulseng. Foto: Colourbox

Professoren sier fedmeparadokset er en myte som er blitt tilbakevist av mange.

– Jeg tror fedmeparadokset skyldes måten man bruker data og statistikk på, sier Kulseng. Han henviser til en artikkel i Annals of Epidemiology fra mai 2015 som viser at skjevheter i utvalg ved statistiske analyser er den sannsynlige forklaringen på fedmeparadokset.
I tråd med dette er det ingen grunn for hjertepasienter til å ha høyere vekt enn friske. Fedme er fortsatt en belastning for kroppen.

Råd for overvektige

– Hva skal en overvektig hjertepasient gjøre?

– Det finnes ikke noe generelt svar på spørsmålet. Går man opp i vekt, trengs det en medisinsk utredning. Årsaken kan være medikamenter, en sykdom, stressbelastning eller andre forhold. Det som er viktig, er at vektoppgang blir tatt alvorlig og at man prøver å se hva som er årsaken. Ikke alle overvektige skal ned i vekt. For mange er det viktigst å stoppe en vektoppgang. Man må vurdere folk individuelt, man kan ikke behandle pasienter som om de er en lik gruppe, sier Kulseng.

– Er klinikere gode nok til å vektlegge betydningen av fysisk aktivitet for hjertepasienter?

– Det at fysisk aktivitet gjør godt kjenner man godt til, men vekta ville jeg ikke kastet. Vi anbefaler heller ikke pasienter med normalvekt å slanke seg, sier Bård Eirik Kulseng.