Hjemmetrening kan gi både god effekt og gode treningsvaner. Foto: photos.com

Hjemmetrening viktig for hjertepasienter

Å trene hjemme er viktig for folk som har opplevd hjerteattakk eller andre hjerte- eller karproblemer.

Det har lenge vært kjent at trening er viktig for folk som skal komme seg etter ulike hjerte- og karproblemer, men det meste av forskningen på området har tatt for seg trening i kontrollerte omgivelser der pasienten og intensiteten er blitt nøye fulgt.

Men også hjemmetrening har en effekt, og kan til og med øke sjansen for at pasientene blir mer fysisk aktive senere.

Dette viser arbeidet til forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Intervalltrening

Inger-Lise Aamot tilhører Cardiac Exercise Research Group (CERG). Hun tok doktorgraden i klinisk medisin 5. desember. Aamot studerte intervalltrening utført både hjemme og under nøye kontrollerte forhold på sykehuset. Deltakere ved to ulike sykehus deltok i et 12 uker langt rehabiliteringsprogram.

90 pasienter med hjerteproblemer deltok. De ble tilfeldig fordelt på gruppetrening, trening på tredemølle og hjemmebasert trening. Deltakerne kunne selv kontrollere intensiteten i treningen ved hjelp av pulsklokke, og deltok i intervalltrening to ganger i uka.

Får bedre vaner

Resultatet viser at pasientene som trente på tredemølle i gjennomsnitt hadde mest effekt av treningen. De økte det maksimale oksygenopptaket mer enn de andre, noe som er et mål på effekten. Men forskjellen skyldtes at flere pasienter som skulle trene hjemme ikke fulgte det oppsatte programmet.

Da Aamot utelukkende sammenlignet dem som faktisk fulgte programmet, fant hun ingen signifikante forskjeller i det maksimale oksygenopptaket mellom noen av gruppene.

Deltakerne ble også fulgt opp etter ett år. Det maksimale oksygenopptaket var da fremdeles betydelig høyere enn før treningen begynte for alle gruppene. Men pasientene som var vant med å trene hjemme helt fra begynnelsen av hadde en sterk tendens til å være mer aktive enn dem som trente ved sykehuset.

Aamot konkluderer derfor med at intervalltrening i rehabiliteringen av hjertepasienter kan gjennomføres effektivt både på sykehuset og hjemme, men at trening hjemme også øker sannsynligheten for at pasientene får en mer aktiv livsstil senere.