Ebola-utbruddet i Vest-Afrika er det største og hardeste i sitt slag, ifølge Verdens helseorganisasjon. Foto: Thinkstock.com

Frykt holder pasientene vekk

Syke og gravide tør ikke oppsøke sykehusene i Sierra Leone fordi de er redd for ebolasmitte. Dødstallene for denne gruppen er nå større enn gruppen som faktisk dør av ebola.

Det forteller Håkon Bolkan, kirurg og doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Han var senest i Sierra Leone august i år.

Siden det første utbruddet i Guinea i desember 2013, har ebola hatt uforholdsmessig store konsekvenser for helsearbeidere i Vest-Afrika. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) har minst 240 helsearbeidere blitt smittet, og over halvparten av disse har mistet livet.

Les også:  Når legen er borte

Kollaps for helsetjenestene

I slutten av august fikk CapaCare, et nyskapende, norsk program for kirurgisk trening, føle denne statistikken på kroppen da Joseph Heindilo Ngegba, én av de 24 studentene i programmet, døde av viruset.

One of the biggest challenges facing health care workers in Sierra Leone is providing emergency surgical care to pregnant women. CapaCare provides this training. Photo: CapaCare.org

En av de største helseutfordringene i Sierra Leone er å ha nok kirurgisk kompetanse til å ta seg av gravide og fødende. CapaCare gjør et viktig arbeid her.  Foto: CapaCare.org

– Dødstallene blant helsearbeiderne er en alvorlig side av ebola-epidemien, sier Håkon Bolkan, kirurg og og doktorgradsstipendiat ved NTNU. Han er også leder for CapaCare – en ideell organisasjon han var med og startet i 2011. Målet er å lære opp lokale helsearbeidere til å utføre livreddende operasjoner.

– Det blir færre helsearbeidere, og helsetjenestene er i ferd med å kollapse, sier Bolkan.

Kort tid før han selv ble smittet, skrev Ngegba et innlegg på CapaCares blogg om belastningen med å risikere å bli syk selv:

“Ebola-epidemien har en negativ påvirkning på dagliglivet mitt, både med tanke på operasjonene jeg utfører og arbeidet ute i avdelingene, fordi jeg ikke vet om menneskene jeg jobber med er smittet eller ikke. Det medfører mye stress. Folk flest har en negativ holdning til utbruddet, fordi de fleste ikke tror at ebola eksisterer. De tror at helsearbeiderne dreper folket deres.”

Ti kiruger i hele landet

Sierra Leone har allerede et av verdens laveste antall leger per pasient, med mindre enn 150 leger til seks millioner innbyggere. Ifølge WHO har Sierra Leone én lege per 45 000 mennesker. I USA er det tilsvarende tallet én lege per 410 mennesker, mens Norge har omlag én lege per 270 mennesker. I 2008 hadde Sierra Leone ti kirurger som skulle dekke behovet for hele landet.

Samuel Batty, left, and Mohamed Kamara are students in the CapaCare surgical training programme, which is headed by NTNU surgeon and PhD student Håkon Bolkan. Photo: CapaCare.org

Samuel Batty (t.v.) og Mohamed Kamara er helsearbeidere i Sierra Leone og studenter i  CapaCare-programmet. Foto: CapaCare.org

Samuel Batty og Mohamed Kamara er helsearbeidere i Sierra Leone og på opplæring i CapaCare-programmet. De kom til Norge tidlig i september for å få videre opplæring her. Begge forteller at familiene deres ville at de skulle slutte å jobbe i helsevesenet, siden risikoen for selv å bli smittet er så stor. Men de vil fortsette arbeidet.

Dramatisk færre pasienter

– Helsearbeiderne må bidra i kampen mot ebola. Vi må være forsiktige for å unngå å bli smittet, men vi kjemper en viktig kamp mot sykdommen og ønsker å gjøre det vi kan, sier Batty.
I sitt doktorgradsarbeid studerer Bolkan effekten av CapaCares opplæring i Sierra Leone, spesielt utenfor de sentrale områdene. Han sier at frykten for ebola holder pasientene vekk fra helsevesenet i landet. Også fra CapaCare. Antall pasienter har falt dramatisk.

Koster 600 millioner dollar

Alle disse faktorene har ført til at CapaCare midlertidig har stoppet praksisperiodene for de som er på opplæring.

– På grunn av krisen har vi måttet finne nye løsninger og bruke mer nettbasert opplæring, sier han.
I en uttalelse torsdag 4. september kalte WHOs generaldirektør Margaret Chan ebola-utbruddet for “det største, mest komplekse og alvorlige vi noen gang har sett”. Hun sa også at det vil kreve 6–9 måneder og en kostnad på 600 millioner dollar å få kontroll på epidemien.

Se en video med en av de første traineene i CapaCare, Emmanuel Tommy: