Bildet viser en brokkoperasjon i Sierra Leone.
Sierra Leone har færre enn én kirurg per 100.000 innbyggere. Mangelen på kirurger betyr at flere av landets leger, som ikke har spesialtrening i kirurgi, rutinemessig utfører operasjoner som del av sitt vanlige arbeidet. Bildet viser CapaCare-studenter får jobbtrening ved Massanga-hospitalet i Sierra Leone. Foto: CapaCare

Opererer brokk trygt uten å være leger

Mange land mangler kirurger som kan utføre nødvendige operasjoner, som for eksempel brokkoperasjoner. Men andre enn leger kan gjøre jobben om de får trening.

Spesielt i Afrika sør for Sahara er det stor mangel på kirurger. For at så mange som mulig skal få kirurgisk behandling, kan enkelte operasjoner utføres av helsepersonell som ikke er spesialister på kirurgi.

Denne tilnærmingen, kalt jobbglidning, støttes av Verdens helseorganisasjon (WHO). Men praksisen er fremdeles omstridt.

Et team av medisinske forskere fra Norge, Sverige, Sierra Leone og Nederland har vist at brokkoperasjoner kan utføres av medisinsk personell som ikke er leger, like trygt og effektivt som leger. Det viser en studie som nå er publisert i JAMA Network Open.

– Studien viser at spesialtrent helsepersonell ikke gjør det dårligere enn leger når det gjelder tilbakefall, komplikasjoner, smerter i lysken eller pasienttilfredshet, sier medforfatterne Håkon A. Bolkan og Alex van Duinen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU.

Kan motvirke mangel på folk

Rundt 220 millioner mennesker lever med lyskebrokk, en smertefull og potensielt invalidiserende tilstand som forårsaker rundt 40.000 dødsfall i året.

Hvert år utføres rundt 20 millioner lyskebrokkoperasjoner. Etter keisersnitt, er dette den vanlige operasjonen i verden, også i lavinntektslandet Sierra Leone, der studien ble gjennomført.

Sierra Leone har færre enn én kirurg per 100.000 innbyggere. Mangelen på kirurger betyr at flere av landets leger som ikke har spesialtrening i kirurgi, rutinemessig utfører operasjoner som del av sitt vanlige arbeidet.

Bildet viser studenter i Sierra Leone som øver å operere på en modell.

Studenter øver seg på operasjoner i Sierra Leone. Foto: CapaCare

Men siden 2011 har den norske organisasjonen CapaCare jobbet sammen med Helseministeriet i Sierra Leone og FNs befolkningsfond for å bedre tilgangen på kirurgisk behandling. Dette gjøres med jobbglidning og opplæring.

CapaCare tilbyr et treårig treningsprogram for helseoffiserer, som er helsearbeidere med utdanningsnivå som ligger mellom lege og sykepleier. Etter fullført kirurgisk trening kan disse helseoffiserene gjennomføre grunnleggende, livreddende kirurgi, som for eksempel å reparere brokk eller keisersnitt.

Et uventet funn

Studien inkluderte 229 menn som ble operert for lyskebrokk mellom 2017 og 2018 ved et distriktssykehus i Sierra Leone. Pasientene ble vilkårlig trukket ut til å bli operert av en lege eller en helseoffiser, trent av CapaCare. Pasientene ble deretter fulgt opp etter to uker og etter ett år. Forskerne planlegger også å følge opp pasientene etter tre år.

– Til vår overraskelse fant vi færre tilbakefall av brokket blant gruppen pasientene som ble operert av helseoffiserene sammenlignet med gruppen som ble operert av leger, sier Bolkan og van Duinen. Jobbglidning av lyskebrokkoperasjoner ser ut til å være et trygt og kostnadseffektivt alternativ som kan hjelpe millioner av mennesker som lider av denne tilstanden.

Bildet viser CapaCare-studenter i Sierra Leone.

CapaCare-studenter lærer også opp hverandre. Foto: CapaCare

Forskernes neste skritt er å utvikle treningsprogrammer for leger og helseoffiserer for å utvide det kirurgiske tilbudet. De kommende studiene vil bli utført i Sierra Leone og Uganda.

Studiene ble finansiert av det svenske forskningsrådet. Artikkelforfatterne Bolkan, van Duinen og Thomas Ashley er ubetalte medlemmer av styret i CapaCare.

Kilde: Thomas Ashley, Hannah Ashley, Andreas Wladis, Håkon A. Bolkan, Alex J. van Duinen, Jessica H. Beard, Hertta Kalsi, Juuli Palmu, Pär Nordin, Kristina Holm, Michael Ohene-Yeboah, Jenny Löfgren. Outcomes after elective inguinal hernia repair performed by associate clinicians versus medical doctors – a randomized, single blinded non-inferiority trial. JAMA Network Open, 2021;4 (1):32032681