Liten fare for ebola i Norge

– Jeg tror ikke det er stor risiko for at ebola skal komme til Norge, sier professor i global helse.

EBOLA: – Skandinavia har bra helsestell, vi vet hvordan vi skal forhindre eller bremse smitte og vi har få folk som reiser til de rammede områdene. Det ingen stor fare for at ebola skal bryte ut her til lands, sier professor Elisabeth Darj.

Hun er den første professoren i global helse ved Det medisinske fakultet ved NTNU, og har lang erfaring fra blant annet Tanzania og Nepal.

Lokale tiltak er viktigst

Ebola kommer i flere varianter. Dødeligheten når sykdommen først har brutt ut kan variere mellom 50 og over 90 prosent. Foreløpig ser dødeligheten ut til å ligge i den nedre del av skalaen for den varianten som herjer nå.

Elisabeth Darj, Foto: Geir Mogen/NTNU

Elisabeth Darj.
Foto: Geir Mogen/NTNU

Det finnes ingen ferdig utviklet vaksine. Derfor tas mange forholdsregler verden over. Flyselskaper instruerer sine ansatte. Prøvevaksiner testes ut, også på mennesker.

Men det viktigste er de lokale tiltakene. I de rammede områdene er det nå satt i gang omfattende forordninger som skal forhindre eller forsinke videre spredning.

– Det er innført unntakstilstand i Liberia og Sierra Leone og begrenset adgang til rammede byer, sier Darj.

 

Begravelsesritualer sprer smitte

Ebola

  • RNA-virus i gruppen Filoviridae. Ebolavirus forekommer i Sentral-Afrika. Ebola er en liten elv i DR Kongo.
  • Viruset ble første gang isolert fra personer bosatt i dette området i 1976.
  • Dødeligheten ved klinisk sykdom er høy.
  • Ved epidemier i DR Kongo har dødeligheten vært oppe i 90 prosent.

       Kilde: snl.no

Utbruddet i Vest-Afrika i vår har rammet områder som ikke tidligere har vært utsatt for ebolautbrudd. Folk vet derfor ikke nødvendigvis hvordan de skal oppføre seg. Store ressurser settes derfor inn for å informere.
Å spre kunnskap om sykdommen er det viktigste. Begravelsesritualer i enkelte folkegrupper i flere av de rammede landene har foreløpig bidratt til at utbruddet er det mest alvorlige hittil.

De etterlatte steller avdøde selv, og en del av tradisjonene går ut på kroppskontakt. Dessverre er det nettopp kroppskontakt med ebolasmittede som bør unngås. Ebola spres sannsynligvis i all hovedsak ved direkte berøring av kroppsvæsker.

Kan spres med dråpesmitte

Derfor vil helsepersonell som har adgang på den slags alltid beskytte seg med heldekkende drakter, og sørge for å kle av seg dette utstyret slik at de ikke kommer i kontakt med yttersiden av draktene.

Selv dette er ikke nødvendigvis alltid nok. Det er indikasjoner på at ebola unntaksvis også kan spres med dråpesmitte, men dette er i så fall høyst uvanlig.

Mangelen på utstyr for helsepersonell og kunnskaper blant folk flest gjør situasjonen farligere.

Lang inkubasjonstid

Fare for Ebola, Foto: Thinkstock

Fare for Ebola, Foto: Thinkstock

Faresignaler er mulig å kjenne igjen. Feber, utmattelse, sår hals og muskelsmerter kan være tegn på smitte. Men inkubasjonstiden, altså tiden fra du blir smittet til sykdommen bryter ut, er opptil tre uker. Smittede vil ikke ha symptomer med det samme. Derfor kan sykdommen spres av folk som ikke vet at de brygger på noe. Testing av spesielt helsepersonell blir derfor viktig.

Antakelig brøt denne runden med ebola først ut i Guinea, Conakry i Vest-Afrika i desember i fjor. Kanskje var en toåring det første offeret. Den opprinnelige smittekilden kan ha vært en flaggermus eller en ape.

Nigeria har erklært nasjonal krise

Foreløpig er Guinea, Liberia og Sierra Leone hardest rammet. Rundt 2000 skal være smittet, og omtrent halvparten av disse er døde.

Men flere land har hatt tilfeller der sykdommen enten har spredd seg, eller er mistenkt for å ha spredd seg. To helsearbeidere fra USA og en prest fra Spania er foreløpig blant de rammede.

Det er potensielt svært alvorlig at sykdommen er kommet til seg til Nigeria. Det er Afrikas mest folkerike land med 174 millioner innbyggere og omfattende forbindelser til resten av verden. Nigerianske myndigheter har også erklært utbruddet for å være en nasjonal krise.

Avlyste praksisopphold for NTNU-studenter

NTNU valgte nylig å ikke sende fire medisinstudenter ned til praksis ved et sykehus i Sierra Leone. Til det var helserisikoen for høy. Sykehuset er senere stengt.

Helsestellet i de rammede landene er av meget blandet kvalitet, og det å sende studentene dit ble ikke sett på som forsvarlig denne gangen.

– For det er en viss risiko ved å reise ned, også for erfarne folk?

– Det er en høy risiko, og særlig for helsepersonell, understreker Darj.

Men hit tror hun altså ikke at sykdommen kommer.