Det medisinske fakultet

Derfor kan treningspiller fungere

Stjerneforsker Morten Høydal holder små biter fra hjertet til nyopererte hjertepasienter kunstig i live mens han gir dem elektriske støt. Så ser han etter sirup.

Det anatomiske teater

Kosmorama filmfestival og NTNU ønsker å skape dialog mellom filmskapere, medisinere, teknologer og medievitere.

Tause vitners tale

Hvem gjorde det? Og hvordan? Når politiet er på morderjakt, bidrar forskerne med sitt.