global helse

Slik kan Norge bli best på global helse

Helsa til folk over hele verden avhenger av så mange ulike ting at fagfolk må jobbe på tvers av faggrenser. Nå er 22 europeiske land, USA og Sør-Afrika med i en stor helseundersøkelse som drives fra Norge.

Slik vil de redde fødende

Dødeligheten blant fødende er fremdeles høy i mange land. Enkle metoder kan berge både mor og barn.

I u-hjelpens skygge

Millioner av mennesker er varig skadd fordi de er fattige. Men i kampen mot fattigdom blir de oversett.