Elisabeth Darj

Slik vil de redde fødende

Dødeligheten blant fødende er fremdeles høy i mange land. Enkle metoder kan berge både mor og barn.