Prosjektet Scales skal utvikle instrumenter som kan gi et tidlig varsel om at det registreres endringer i det normale forløpet. Foto: Morguefile.

Før ulykken skjer

  • Av
    Publisert 21.10.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Innenfor luftfarten er det vanlig å lære om hendelsene i etterkant av store ulykker. Prosjektet Scales handler om å være i forkant.

Prosjektet er én av flere arbeidspakker innenfor det store rammeprogrammet for luftfart – SESAR (Single European Sky Air Traffic Mangement Research), og SINTEF IKT deltar sammen med den italienske bedriften Deep Blue.

–I Scales skal vi utvikle instrumenter som kan gi et tidlig varsel til sikkerhets- og operativt personell om det registreres endringer, sier seniorforsker Ivonne Herrera i SINTEF.


Fra kompleks til håndterbart

SINTEF-forskere har tidligere utviklet et modelleringsverktøy brukt til intelligente transportsystemer. Verktøyet hjelper til med å bryte komplekseoperasjoner ned til mer håndterbare deler. Slik kan operatører og kontrollere lettere se hva som er viktig og uviktig i en situasjon som oppstår.

–Dette verktøyet har vi god erfaring med, men det har ikke vært brukt før innen luftfartssikkerhet, sier Herrera. –Det er dette vi nå skal teste. Modellen skal i tillegg kombineres med krav om robusthet, fleksibilitet og bestandighet (resilience).

FAKTA:

  • Rammeprogrammet SESAR har som mål å løse ulike utfordringer - som hvordan flygelederne skal få flyene raskere fram på mer miljøvennlig vis, hvordan nye fly-traséer skal gjøre det mulig å kombinere økt kapasitet med forbedret sikkerhet, og på hvilken måte man skal greie å kutte kostnadene for lufttrafikkledelse.
  • Scales er en av flere arbeidspakker i programmet
  • SINTEF og DeepBlue er deltakere

Modellerer normale operasjoner

For å kunne sette opp indikatorer som kan bidra til en god operasjon, modellerer forskerne både vellykkede og negative handlinger – ved for eksempel en flylanding.

Det italienske firmaet Deep Blue bidrar med ett sett av case som skal studeres. Har det skjedd noe uvanlig på bakken? Fungerer ikke instrumentene som normalt?

–Et system for tidlig varsling skal da gi beskjed om avvik, slik at en beslutning kan bli tatt FØR en hendelse eskalerer, sier Herrera.


Store endringer

Innføringen av SESAR vil innebære store organisatoriske og teknologiske endringer. –Siden systemene rundt fly og tårn er så dynamiske og komplekse, kreves det god styring. Å være i forkant er derfor alfa og omega, sier Herrera.