Sammen med forskere fra Italia og Nederland skal SINTEF-forskere finne ut hvordan elementer fra dataspill kan brukes til å skape gode fellesløsninger i luftfartsindustrien. Foto: ThinkStock.

Dataspill skal hjelpe europeisk luftfart

Å endre IT-systemer i luftfartssektoren krever at eksperter samarbeider på tvers av fagfelt, organisasjoner og land. Det sitter langt inne. Kan mekanismer fra spillverden hjelpe?

Å bruke spillmekanikker til andre formål enn ren underholdning, kalles for gamification. De siste årene har metoden blitt brukt i ulike settinger for å få øke engasjement og motivasjon i aktiviteter.

FAKTA:

  • Prosjektet PACAS er eksperimentell forskning innenfor programmet SESAR2020.
  • EU finansierer prosjektet som er 2-årig og startet i vår.
  • SINTEF bidrar med ekspertise på systemutvikling og sikkerhet.
  • I tillegg deltar Universitetet i Trento, Universitetet i Utrecht og det italienske konsulentselskapet Deep Blue.

– Det kan lett brukes i sin enkleste form der man gir folk poeng for alt – som å føre timelister før helga, forklarer Erlend Andreas Gjære ved SINTEF.– Men vi tenker i litt andre baner.

Sosio-tekniske endringer

Kapasiteten i europeisk luftrom er nemlig sprengt, og bedre IT-systemer må til for å håndtere veksten. Det kan være systemer som styrer flytrafikk, bagasjehåndtering, kommunikasjon mellom fly og planlegging av ruter. Men slike endringer handler ikke bare om tekniske systemer, men vel så mye om det sosio-tekniske: Alt av IT-systemer påvirker både folk og operasjonelle forhold.

– Endringer kan være spennende, men er ofte vanskelige å gjennomføre. Folk liker å holde på med sine ting og i sin egen sfære. De må gjerne lokkes til samarbeid og å bryne seg imot andre, sier forsker Erlend Gjære på SINTEF.

Sammen med forskere fra Italia og Nederland skal Gjære og kollegaene hans finne ut hvordan elementer fra dataspill kan brukes i en kontekst som ligger langt unna det vante: Nemlig å oppnå best mulige løsninger for endringer innenfor luftfartsindustrien – med tanke på både informasjonssikkerhet, trygghet, økonomi og organisering.

Ikke bare poeng

erlend gjære

SINTEF-forsker Erlend Andreas Gjære mener dataspill kan benyttes til å skape samarbeid mellom flyselskaper, nasjonale og internasjonale organer.

– Vår tilnærming er ikke konkurransebasert, men vi prøver å få med opplevelser som dataspill er gode til, som mestring av nye utfordringer og at man blir gode til å utforske og ta initiativ.  Er det noe ekspertene innen luftfart trenger når store endringer innen IT skal gjennomføres, er det å snakke bedre sammen. Luftfartssektoren har manglet en overordnet autoritet for utforming av systemene.

– Derfor må både flyselskaper, nasjonale og internasjonale organer for luftfart, sikkerhet og infrastruktur samarbeide godt, og det er her man tror spill kan fungere.

Tre krav

Gjære opplyser at de utvikler et web-basert modelleringsverktøy for å samordne og få med alle endringsforslagene. Det vil gjøre det mulig å drive analyser på tvers av fagfelt. Verktøyet skal være basert på prinsippene:

1. Mestring. Verktøyet kan legge til rette for gjensidig forståelse og anerkjennelse fra andre på den enkeltes synspunkt. Man kan få opplevelsen av å bli flinkere med nye fagfelt.

2.  Autonomi/selvstyre. Folk skal få være eksperter på sine fagfelt, men ved å koble alle sine innspill sammen, blir det lettere for den enkelte å utforske hele løsningsrommet og ta nye initiativ ut fra dette.

3. Relatedness/samarbeid/samhørighet. På samme vis som dataspill foregår på tvers i hele verden, kan beste løsning finnes i samspill med andre. Enhver bidrar inn med sin ekspertise, og får ut en god felles løsning.

– Vi skal jobbe med dette fram til mars 2018, sier Erlend Andreas Gjære. – Og vi kommer ikke ut med et nytt dataspill, men forhåpentligvis med en modell som kan være til god nytte.