flysikkerhet

Stadige ulykker med helikoptre og høyspentledninger

Et ambulansehelikopter styrtet nylig i Buskerud, og vitner tror strømledninger var årsaken. Dette aktualiserer det norske, satellittbaserte systemet som vil sikre helikopter og småfly nettopp mot ulykker som dette.

Før ulykken skjer

Innenfor luftfarten er det vanlig å lære om hendelsene i etterkant av store ulykker. Prosjektet Scales handler om å være i forkant.

Tatt av vinden

Lokale vind- og turbulensvarsler er siste nytt innenfor flysikkerhet. Godt nytt for alle som tar av og lander i fjellandet Norge.