Radar hindrer flykræsj

Se større versjon i PDF Se større versjon i Macromedia Flash Illustrasjon: OCAS, Jan Helge Johansen og Raymond Nilsson, SINTEF Media Vitenskapelig rådgiver: Karsten Husby, SINTEF IKT

Se større versjon i PDF
Illustrasjon: OCAS, Jan Helge Johansen og Raymond Nilsson, SINTEF Media
Vitenskapelig rådgiver: Karsten Husby, SINTEF IKT

Hvert år kræsjer fly og helikoptre i høyspentledninger, vindmøller, høye bygg, oljeplattformer eller telemaster. Bare kollisjon med kraftspenn representerer 10 prosent av luftfartsulykker i Norge. I tillegg til tap av menneskeliv, har disse ulykkene påført Luftforsvaret utgifter på mer enn 500 millioner kroner de siste 15 årene.

Inntil nå har det eneste varselet piloter får hvis de nærmer seg en hindring, vært oransje ballonger eller lys. Krav til merking er nesten identiske i alle land, og alle land har også ment at eksisterende merking ikke er tilfredsstillende. I uvær blir for eksempel sikten dårlig og piloten kan umulig få øye på hinderet før det er for sent.

Obstacle Collision Avoidance System, OCAS, ble unnfanget i 1999 av testflyger Rolf Bakken. Gründer Morten Mørk som da var i skipsmeklingsbransjen, syntes det var verdt å investere i å utvikle systemet. Med en del private og offentlige kroner fra Innovasjon Norge, gikk han og andre investorer inn for å utvikle en demonstrasjonsmodell. Systemet krevde nyutvikling av en rekke systemer. I tillegg måtte eksisterende teknologi samarbeide med det nye. Mørk kontaktet forskere ved SINTEF IKT som utviklet en effektgjerrig radar i OCAS-systemet. Radaren skal kunne oppdage fly i en sektor på 360 grader, som er på kollisjonskurs.

Etableringen har vært en tung, norsk satsing, men i dag er OCAS det første kostnadseffektive hindervarslingssystem i verden og er allerede i bruk både i Norge, USA og Canada.

OCAS består av ei mast som plasseres i nærheten av hinderet. Masten inneholder spesialutviklet radarteknologi. Den oppdager at helikopteret er på kollisjonskurs og sender varselsignal til piloten på en radiofrekvens. Det tar maksimum ett sekund før piloten er varslet. Systemet gir varsling til alle fly uavhengig av flytype eller nasjonalitet, og krever ingen egen installasjon eller ekstra investering for de som eier flyene.

 

Av Maria Landrø Evensen