trist tennåring

Tidlig mens – mer hodepine

Jenter som får sin første menstruasjon før fylte 12 år, har mer hodepine og migrene i voksen alder enn dem som fikk mens seinere. Risikoen for å plages med hodepine eller migrene minst én gang i uka er hele 40 prosent høyere for disse kvinnene. Da er tallene korrigert for alle andre faktorer som kan være medvirkende til ulikhetene.

 

Dette går fram av materiale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, der nærmere 30 000 kvinner i alle aldere har svart på spørsmål om dette. Kvinner som fikk tidlig menstruasjon, ser ut til å ha en litt annen hormonprofil enn andre kvinner, og forskerne har en teori om at det er dette som ligger bak hodesmertene.