Fiskebåt

Skal hindre gigafangster

Foto: Manu Sistiaga

Foto: Manu Sistiaga

De to SINTEF-forskerne Eduardo Grimaldo og Manu Sistiaga har laget en prototype av en flytetrål der trålsekken lukker seg når sekken er blitt full nok. Denne delen løsnes så delvis fra hoveddelen av trålen der resten av fisken svømmer rett ut i havet igjen, før sekken heises om bord. Hensikten er at man skal unngå for store hal, og ikke få håndterings- eller sikkerhetsproblemer med overproduksjon av fisk om bord. De nye løsningene er nettopp testet på Syltefjorden i Finnmark, med lovende resultat.