Samarbeid om fiskeredskap

To av Europas viktigste laboratorier for utvikling av fiskeredskap har innledet et samarbeid. Britiske Seafish i Hull la sist sommer ned sin prøvetank og har nå inngått avtale om å bruke norske SINTEFs prøvetank i Hirtshals i Danmark.

Det engelske selskapet vil bruke anlegget i Hirtshals til opplæring av britiske fiskere og til utprøvingsoppdrag for sine egne kunder. SEAFISH innviet sin egen prøvetank i Hull i 1975, og den ble fra starten av hyppig brukt av danske fiskere og utstyrsprodusenter.

Da prøvetanken ved Nordsøcentret i Hirtshals ble innviet i 1982, var den i stor grad basert på erfaringene fra Seafish, men den danske tanken med 8 x 20 x 2 meter ble både bredere, lengre og dypere enn den engelske. Dette gjør det mulig å teste modeller av de største flytetrålene – i en skala som er stor nok til å gjøre testene pålitelige.