Bedre data til fiskeindustrien

SINTEF Fiskeri og havbruks prøvetank for fiskeredskaper og havbrukskonstruksjoner i Hirtshals har fått en kraftig oppgradering av måleinstrumenter og har investert i nye avanserte systemer for nøyaktig måling av vannhastighet, og geometri, krefter og momenter på måleobjekter i prøvetanken. Dette gir større og mer nøyaktige data fra eksperimenter, og gir vesentlig høyere nytteverdi for kundene.

Det nye utstyret vil være svært nyttig i utviklingen av: Miljøvennlige fiskeredskaper med lite tauemotstand og bunnkontakt; rømningssikre oppdrettsanlegg; merder med god gjennomstrømning og lite volum reduksjon i strøm; fiskeredskaper med god seleksjon for riktig uttak av villfisk.