garn

Flytetrål som selekterer

På slutten av 1970-tallet ble flytetrål forbudt i norsk sone fordi denne tråltypen bidro til å høste for mye småtorsk, slik at bestanden ble kraftig redusert.

I fjor utviklet og testet SINTEF Fiskeri og havbruk nye løsninger for at fisk kan selekteres etter størrelse i flytetrål, og forsøksfiske viser at redskapet nå kan anvendes med minst like gode resultater som med tradisjonell bunntrål. Dette betyr at fiskeriet blir svært effektivt med tanke på energiforbruk og fangstevne. Dersom kontrollmyndighetene gir grønt lys for teknologien, kan flytetrål igjen tillates til nytte for både fisk, fiskere og miljø.