Syk dame hjemme

Dyrt sykefravær

Næringslivet anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse gjort av SINTEF rettet mot et utvalg av medlemsbedrifter i NHO. Mer enn 30 spørsmål ble stilt.

Bedriftene ble blant annet spurt om i hvilken grad de kan redusere produksjonstapet ved sykefravær gjennom økt innsats fra kollegers side og innhenting av det tapte ved tilbakevending til jobb. 30 av de 147 bedriftene som svarte, hadde korttidssykemeldte da skjemaet ble fylt ut. Mange av de 30 opplyste at de krympet tapene nettopp ved hjelp av disse framgangsmåtene.