sykeseng

Helseforsikring nytter lite

Helseforsikring blir markedsført som et tiltak som kan reduseres sykefravær. Enkelte leverandører har forespeilet bedriftene 20 prosent reduksjon i fraværet, og et stadig økende antall bedrifter kjøper slike forsikringer. SINTEF har på oppdrag for NHO gjennomført en undersøkelse blant et utvalg av medlemsbedrifter, og resultatene viser at helseforsikring ikke gir noen målbar reduksjon av fraværet.