Outsourcing og sykefravær

Stadig flere bransjer benytter outsourcing i flere leverandørledd. En entreprenør kan for eksempel leie inn snekkere, som igjen leier inn forskalingssnekkere, som igjen leier inn andre underleverandører. For hvert ledd er det noen som sparer penger, og for hvert ledd økes arbeidspresset.

Samtidig reduseres mulighetene for kontroll og innflytelse siden arbeidstakerne ikke er integrert i organisasjonene de jobber for. Forskere ved SINTEF har en hypotese om at sykefraværet øker for hvert ledd i «hierarkiet». Et treårig prosjekt skal nå undersøke fire bransjer med ulike nivåer av outsourcing: hjelpepleien, renhold, bygg og anlegg samt oljeindustrien.

– Spørsmålet er om noen blir sittende med regninga til slutt – i form av helseplager, sier prosjektleder Stian Antonsen ved SINTEF.

Prosjektet er et samarbeid mellom helseforskere, og arbeidslivsforskere, og finansieres av Norges forskningsråd.