sykeseng

Syke leger jobber

Foto: Photos.com

Foto: Photos.com

Nesten 80 prosent av legene ved St. Olavs Hospital i Trondheim går på jobb selv om de er syke. Det går fram av en studie av universitetssykehus i fem europeiske land. Legenes sykefravær er drøyt fire prosent. For alle næringer i Norge, sett under ett, er sykefraværsprosenten 7,5.

– En viktig årsak til lavt sykefravær er at leger er en yrkesgruppe med svært stor arbeidskapasitet, som til en viss grad trives med høyt tempo og stort arbeidsmengde. Mange leger har også tradisjon for å ta godt vare på seg sjøl. De trener mye, spiser riktig og har en sunn livsstil generelt, sier stipendiat Lise Tevik Løvseth, NTNU, som har utført en del av prosjektet.